Krośnieński KSL informuje

Niniejszym informujemy, że Krośnieński Klub Seniorów Lotnictwa w odpowiedzi na apel Wspomóżmy Budowę Pomnika "Chwała Lotnikom...