top of page
  • Writer's pictureLeszek Mańkowski

Andrzej PAZIO nie żyje...

Updated: Feb 5, 2022

Żegnamy ze smutkiem naszego kolegę Andrzeja PAZIO, który zmarł 1 lutego 2022r. w wieku 89 lat.

Pilot instruktor Andrzej PAZIO

Był wybitnym pilotem, pracownikiem i działaczem lotnictwa sportowego, oraz gospodarczego - sanitarnego i agrolotnictwa. Publicystą lotniczym.

Maturę uzyskał w Łodzi w 1950 r i rozpoczął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego.

Szkolenie szybowcowe rozpoczął w 1948 r i kontynuował je w Aeroklubie Łódzkim, w szkołach szybowcowych w Jeżowie i na Żarze. Kurs instruktorski szybowcowy ukończył w 1952 z 1 lokatą. W 1953r. rozpoczął szkolenie na samolotach uzyskując licencję pilota samolotowego, a w 1960 uprawnienia instruktora samolotowego. Uzyskuje wkrótce kolejne uprawnienia lotnicze; loty na samolotach wielosilnikowych, w/g przyrządów, agrolotnicze, przechodzi przeszkolenie w lotach na śmigłowcach.

Od 1953 podjął pracę zawodową w lotnictwie sportowym jako instruktor szybowcowy i samolotowy, wykładowca, kierownik wyszkolenia w Centralnych Szkołach Wyszkolenia w Jeżowie Sudeckim, na Żarze i w aeroklubach regionalnych. Od 1967 r pracuje w biurze zarządu Aeroklubu Polskiego jako inspektor szkolenia lotniczego w tym nadzorował i organizował kursy dla instruktorów, prowadził zajęcia i wykonywał loty egzaminacyjne. Opracowywał i doprowadzał do zatwierdzenia instrukcje wykonywania lotów oraz programy szkolenia, które używane są do dzisiaj. Uczestniczył w badaniu wypadków lotniczych.

Pracował też w lotnictwie sanitarnym zarówno jako pilot, a od 1970 r. jako szef pilotów w Centralnym Zespole Lotnictwa Sanitarnego w Warszawie. Tu odpowiadał za organizowanie i nadzór nad szkoleniem pilotów na symulatorach i samolotach oraz śmigłowcach.

Od 1979 r. pracował również w Zakładzie Usług Agrolotniczych. W dyrekcji ZUA zajmował stanowisko szefa pilotów i inspektora bezpieczeństwa lotów. Nadzorował szkolenie, kontrole kwalifikacji i wiadomości personelu latającego. W czasie pobytu na kontraktach zagranicznych pełnił obowiązki szefa pilotów i kierowników baz w Egipcie, Sudanie czy Etiopii. Latał też jako lider grup samolotów przebazowywanych do Afryki.

Jego nalot ogólny to ok. 10000 godz. na 27 typach samolotów, 25 szybowcach i 3 śmigłowcach, w tym 2800 jako instruktor.

Andrzej Pazio na podstawie własnego doświadczenia jako instruktor w szkoleniu lotniczym opracowywał wiele materiałów szkoleniowych z metodyki szkolenia lotniczego.

Po przejściu na emeryturę w 1991r w dalszym ciągu prowadził wykłady i zajęcia metodyczne na kursach dla kandydatów dla instruktorów w kilku Aeroklubach regionalnych.

Ponadto w latach 1991-95 wykonywał społecznie czynności instruktora w Górskiej Szkole Szybowcowej Żar k/Żywca. Tu między innymi prowadził loty szkolne z kandydatami na instruktorów i w nauce pilotażu wg przyrządów oraz w lotach grupowych i holowaniu szybowców.

Zamieszczał materiały dotyczące pilotażu i metodyki szkolenia w głównych periodykach lotniczych jak: Skrzydlata Polska, Skrzydła i Motor, Przegląd Lotniczy.

Pomagał w ULC we wprowadzeniu nowych przepisów lotniczych JAR w zastosowaniu do całego lotnictwa cywilnego.

Równocześnie od 1989 r był członkiem Warszawskiego Klubu Seniorów Lotnictwa. Tu uczestniczył we wszystkich uroczystościach klubowych i prowadził prelekcje na zebraniach ogólnych wykorzystując swoje doświadczenia jak np. o pracy Lotnictwa Sanitarnego w Polsce, czy o kontrakcie realizowanym przez ONZ w prowadzonej w Etiopii przez polskie samoloty, akcji transportu żywności dla głodującej ludności.

Związany był też społecznie z organizacją cyklicznych zjazdów środowiska agrolotników: w 2008 w Waplewie na Mazurach, 2011 w Krakowie, 2014 w Szreniawie k Poznania i 2017 w Mielcu. Wykonywał m. innymi . przygotowanie po kilkaset kompletów materiałów zjazdowych przeznaczonych dla rozdawania uczestnikom i gościom oraz pracował w obsłudze recepcji tych zjazdów.

Za swą pracę posiada odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi 1979, Srebrną, Złotą i Diamentową odznakę szybowcową 1962, Mistrz Sportu 1962, Zasłużony dla leśnictwa 1987, Zasłużony dla ochrony zdrowia 2005, Brązowy

i Srebrny Medal za zasługi dla obronności 1960/2014, Błękitne Skrzydła 2018 Honorowe wyróżnienie Dedala (z żoną Lidią) 2020.

Lidia i Andrzej PAZIO ze swoim Dedalem. Rok 2015


Dziękujemy mu za zaangażowanie i ofiarność w wyszkoleniu wielu pilotów i dbanie o ich bezpieczeństwo we wszystkich swoich miejscach pracy jak też za bezinteresowność w działalności społecznej.


Warszawski Klub Seniorów Lotnictwa

263 views0 comments

ความคิดเห็น


bottom of page