top of page
  • Writer's pictureLeszek Mańkowski

Bal Lotników '2019 w Rybniku

2 lutego 2019 roku odbył się w Rybniku Bal Lotników 2019, tradycyjnie już zorganizowany i przeprowadzony przez członków Rybnickiego Klubu Paralotniowego.Siła sprawczą Balu był prezes RKP - Łukasz Szymura wraz z zarządem, który po raz kolejny potwierdził swoje znakomite predyspozycje do pełnienia tej jakże zaszczytnej funkcji. Na zaproszenie przybyli członkowie Aeroklubu Rybnickiego Okręgu Węglowego (AROW) na czele z prezesem Ireneuszem Wilguckim i Jego małżonką, piloci, spadochroniarze i specjalny modelarz, który był jednocześnie wspaniałym wodzirejem. Z Małopolski przybyli: prezes Rady Seniorów Lotnictwa AP - Leszek Mańkowski z małżonką Krysią i członkowie Małopolskiego Klubu Paralotniowego pod przewodnictwem prezesa - Wojciecha Floriańskiego z małżonką. Wszystkich gości przywitali obecni na Balu Prezesi Stowarzyszeń, a następnie wspólnie odśpiewano Marsz Lotników. A później zaczęła się wspaniała zabawa, przy znakomitym jadle i muzyce, która trwała do późnych godzin nocnych. Po raz kolejny nasi przyjaciele z Rybnika pokazali jak należy działać, by jednoczyć ludzi. Zwłaszcza ludzi lotnictwa. Serdecznie gratuluję tej wspaniałej inicjatywy i już zapisujemy się na przyszłoroczny bal :)Członkowie MKP

Leszek Mańkowski i Stefan Maksis z małżonkami

200 views0 comments
bottom of page