top of page
  • Writer's pictureLeszek Mańkowski

Bydgoskiemu Klubowi Seniorów Lotnictwa stuknęło 60 lat

Po przerwie spowodowanej wojną i politycznymi problemami w okresie odwilży politycznej w 1956 roku reaktywowano samodzielność Aeroklubu i ponownie Klubu Seniorów Lotnictwa. Powstawały też Kluby Seniorów Lotnictwa przy regionalnych Aeroklubach. Obecnie Klub liczy 44 członków, ale przez jego szeregi przewinęło się w sumie około 1000 osób reprezentujących różne dziedziny lotnictwa cywilnego, wojskowego oraz pasjonatów lotnictwa. Klub Seniorów Lotnictwa realizuje zadania, a w szczególności: – współdziała z Aeroklubem w pracy wychowawczej i szkoleniowej, – propaguje idee lotnictwa i tradycje lotnicze, – gromadzi i opracowuje materiały historyczne z dziedziny lotnictwa, – pielęgnuje pamięć o zmarłych ludziach lotnictwa. Bydgoski Klub Seniorów Lotnictwa został założony 13 maja 1961 roku na uroczystym posiedzeniu komitetu organizacyjnego w składzie: – Kierownik Aeroklubu Bydgoskiego, Kazimierz Mindak, – Z-ca kierownika AB ds. propagandy, Władysław Kitrys, – Pilot Eugeniusz Duba-Dubiński, – Pilot Tomasz Adamczewski.

27 maja 1961 roku odbyło się o godz. 17-tej w siedzibie Aeroklubu Bydgoskiego przy ul. Pomorskiej 1a pierwsze zebranie organizacyjne, na którym to wybrano Zarząd Klubu Seniorów Lotnictwa przy Aeroklubie Bydgoskim w składzie: – Prezes: płk rez. pil. Jan Kieżun, – V-ce Prezes: Maksymilian Kowalczewski, – Sekretarz: Tomasz Adamczewski, – Z-ca sekretarza: Henryk Pawlicki, – Skarbnik: Alojzy Domżalski, – Z-ca skarbnika: Eugeniusz Duba-Dubiński. Od samego początku pierwszym kronikarzem Klubu Seniorów Lotnictwa był senior lotnictwa, Antoni Szarek (bombardier w dywizjonie 300 podczas II wojny światowej. Z dużą determinacją gromadził i opisywał wydarzenia związane z BKSL. Po jego śmierci jego dzieło kontynuował senior lotnictwa Tadeusz Nowak, modelarz, pilot szybowcowy i rzeczoznawca KCSP w Bydgoszczy. Obecnie częścią historyczną KSL i Aeroklubu Bydgoskiego zajmuje się pil. Kazimierz Wojciech Chudziński. Do ważniejszych dokonań BKSL możemy zaliczyć: zorganizowanie Zjazdu Absolwentów Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich w Bydgoszczy/Krośnie n/W. W dniach 20-21 sierpnia1976 roku odbył się pierwszy zjazd, który zgromadził 98 absolwentów z Polski, w tym 5 z Wielkiej Brytanii i 1 z Francji. Kolejne zjazdy w latach 1976-1995 organizowane były wspólnie z Klubem Seniorów Lotnictwa w Krośnie.

W sierpniu 1980 roku staraniem KSL odbyło się na osiedlu Błonie odsłonięcie pomnika Lotników Ziemi Bydgoskiej poległych na frontach II Wojny Światowej. Pod tym pomnikiem rok rocznie odbywają się uroczystości związane ze Świętem Lotnictwa Polskiego.


W dniach 25-26 sierpnia 1990 roku odbył się VIII Zjazd SPLdM. Na wniosek KSL Aeroklub Bydgoski otrzymał imię ppłk pil. obs. Adama Juliusza Zalewskiego, pierwszego komendanta Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich, który został zamordowany w kwietniu 1940 roku przez sowietów w obozie w Charkowie.

Pamiątkowe zdjęcie z nadania Aeroklubowi Bydgoskiemu imienia A.J. Zaleskiego. 26 sierpnia 1990 roku.

Pamiątkowa tablica powstała dzięki staraniom dwóch członków BKSL: Zenona Chwaliszewskiego i Sylwestra Ulińskiego, którzy z własnych środków sfinansowali jej koszt.


23 sierpnia 1996 roku odbyło się uroczyste Poświęcenie Sztandaru Bydgoskiego Klubu Seniorów Lotnictwa. Poświęcenie dokonał Dziekan Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej Kraju, ks. mjr pil. Zdzisław Krajza.

W 2002 roku inicjatywy byłego komendanta szkoły Szybowcowej w Fordonie Franciszka Gołaty powstał w Fordonie pomnik upamiętniający dawną szkołę szybowcową i lotnisko. Autorem projektu był Tadeusz Nowak.

17 maja 2006 roku o godz. 17: 00 rozpoczęły się uroczystości obchodów 45-lecia KSL w Klubie Garnizonowym „Lotnik” w Bydgoszczy, które otworzył Prezes KSL ppłk. pil. Józef Anioła.

17 maja 2006 roku rozpoczęły się uroczystości obchodów 45-lecia KSL Prezydium w składzie: KSL - Inowrocław-Józef Bromka, Sejmik KP Ryszard Zawiszewski, Prezes BKSL-ppłk. pil. Józef Anioła, Przew. Sejmiku Lucyna Andrysiak, II KOP gen. bryg. pil. Tadeusz Kuziora, Wojewoda KP Józef Ramlau, Dyr. Biura ZW LOK Jacek Trajhel, KSL Toruń pil. Jan Drzewuski.

Na zdjęciu po lewej: Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego". Na zdjęciu po prawej: obecny Prezes KSL instr. pil. Jan Wiśnicki.


W minionym okresie funkcję Prezesa Klubu Seniorów Lotnictwa w Bydgoszczy pełnili:

1. Ppłk pil. Jan Kieżun 1961-1967

2. Kuich Edmund 1967-1970

3. Wandzel Andrzej 1970-1974

4. Instr. pil. Buczek Zbigniew 1974-1979

5. Instr. pil. Kazimierz Mindak 1979-1983

6. Pil. Sitek Edmund 1983-1989

7. Płk pil. Duda Edward 1990-2000

8. Płk pil. Dziedzic Zbigniew 2000-2005

9. Ppłk pil. Anioła Józef 2005-2009

10. Instr. pil. Wiśnicki Jan 2009-

Dużym osiągnięciem KSL było wydanie w 2018 roku monografii „Szkoła Szybowcowa w

Fordonie 1933-1963” i „Aeroklub Bydgoski 1937-2017” w 2020 roku autorstwa

Kazimierza Wojciech Chudzińskiego, gdzie można znaleźć m.in. szczegółową historię

BKSL.

Z powodu pandemii wirusa Covit-19 uroczystości związane z okazji 60-lecia klubu

zostały zawieszone i odbędą się w innym możliwym terminie. Wszystkim członkom KSL

życzymy wszystkiego najlepszego, przede wszystkim dużo zdrowia w tym trudnym

okresie.

Info: Bydgoski Klub Seniorów LOtnictwa40 views0 comments

Comments


bottom of page