top of page
  • Writer's pictureLeszek Mańkowski

Krośnieński KSL w gronie wyróżnionych…

W czwartek, 10 stycznia bieżącego roku w siedzibie Krośnieńskiego Klubu Seniorów Lotnictwa im. gen. pil. Ludomiła A. Rayskiego miało miejsce Walne Zebranie sprawozdawcze z działalności stowarzyszenia za 2018 rok.


Zygmunt Bąk przedstawia sprawozdanie Zarządu

W zebraniu (rozpoczęło się w II terminie o godz. 17,15) na ogólną liczbę 73 zrzeszonych uczestniczyło 24 naszych Kolegów-seniorów. Krośnieńskie zebranie sprawozdawcze zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele Prezydium Rady Seniorów Lotnictwa AP: Prezes Leszek Mańkowski wraz z małżonką Krystyną Mańkowską, pełniącą funkcję sekretarza rady.

Przybyłych gości i członków klubu powitał prezes KKSL Andrzej Ulanowski. Uczczono chwilą ciszy Tych z naszych Kolegów, którzy w ostatnim czasie odeszli w szeregi niebieskiej eskadry. Po spełnieniu wymogów formalnych zebrania, wręczono okolicznościowe wyróżnienia, przedstawiono sprawozdania merytoryczne z działalności zarządu (sekretarz Zygmunt Bąk), finansowe (skarbnik Stanisław Wilk) i Komisji Rewizyjnej (przewodniczący Jan Węgrzyński). Z kronikarskiego obowiązku odnotujmy, że sprawozdania zostały przyjęte przez uczestniczących w zebraniu w głosowaniach jawnych, uznając tym samym, że rok 2018 dla zarządu był nie tylko pracowity, ale był też udany

Miniony 2018 rok, był to Rok Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości i 100-lecia polskiego lotnictwa wojskowego. Obfitował związane w nimi wydarzenia, w których czynnie uczestniczyli członkowie KKSL, a które zostały uwiecznione na stronie internetowej naszego Stowarzyszenia pod adresem http://www.kkslkrosno.pl.

W zapowiedź wydarzeń rozpoczynającego się właśnie nowego 2019 roku wpisuje się miła dla naszego klubowego grona niespodzianka, której autorem jest Prezes Rady Seniorów Lotnictwa AP. Przy sposobności wręczania przez zarząd KKSL okolicznościowych wyróżnień członkom klubu, prezes RSL AP Leszek Mańkowski uhonorował Krośnieński Klub Seniorów Lotnictwa nadanym przez Komitet Budowy Pomnika „Chwała Lotnikom Polskim” okolicznościowym medalem wraz z dedykacją „W podziękowaniu za wsparcie budowy Pomnika” Warszawa 28.08.2018 (KKSL wsparł budowę monumentu kwotą 2 tys. złotych). Medal z lotniczym podziękowaniem „Co dajesz innym, dajesz samemu sobie” wzbogacił zbiory klubowej Sali Tradycji i Historii podobnie, jak przekazana do kompletu dumnie prezentująca się kryształowa statuetka pomnika ( notabene, jak się wyraził prezes Mańkowski „wywalczona” przez sekretarza KKSL).

Medal pamiątkowy z osobistą dedykacją od Komitetu Budowy Pomnika otrzymał również prezes KKSL Andrzej Ulanowski.

Nie był to koniec niespodzianek. Klubowe zbiory lotnicze uzupełnione zostały przez Prezesa Rady Seniorów Lotnictwa o pracę zbiorową „Księga Lotników Polskich 1918-2018” ze znamiennym wpisem ‘Krośnieńskim Seniorom Lotnictwa w podziękowaniu za wspaniałą pracę społeczną - Prezes RSL AP Leszek Mańkowski”.

Współautor owej pracy, gen. broni prof. pilot Jerzy Gotowała w dniu odsłonięcia pomnika „Chwała Lotnikom Polskim”, będącego swoistą symboliczną kwaterą bez pochówku, w wygłoszonym przemówieniu powiedział m.in.:

„…pomnik ten to pokłon złożony wszystkim gladiatorom polskich skrzydeł. Tym, którzy budowali polskie lotnictwo, którzy walczyli w wojnie polsko-bolszewickiej oraz w kampanii wrześniowej, a potem osłaniali Paryż i bronili Londynu. Zawsze wzbijali się w powietrze z głębokim przekonaniem, że ich świętym obowiązkiem jest w każdym miejscu i o każdej porze wykonać to, czego oczekuje od nich ojczyzna. Tacy byli Orliński, Skarzyński, Żwirko, Wigura, Skalski, Urbanowicz, Łokuciewski i Zumbach…”

Przywołując słowa rzymskiego filozofa Seneki Młodszego – Per Aspera ad Astra – stwierdzić można, że jest to monument upamiętniający wszystkich ludzi Lotnictwa Polskiego w 100-lecie jego powstania i działalności w latach 1918 – 2018.

Krośnieńscy seniorzy ze swej strony wręczyli okolicznościowe dyplomy „W jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości” prezesowi i sekretarzowi Prezydium Rady Seniorów Lotnictwa AP a „Honorową Złotą Odznakę KKSL” przyznaną Uchwałą zarządu KKSL otrzymał Leszek Mańkowski, Prezes RSL AP.

Po wypełnieniu Porządku Zebrania sprawozdawczego, nawiązując do wywołanych przez sekretarza KSL obchodów 100 rocznicy powstania pierwszego polskiego aeroklubu, debatowano nad obecną sytuacją aeroklubów regionalnych w Polsce. Pośrednio z zasilaniem szeregów Klubów Seniorów Lotnictwa.

Zebranie sprawozdawcze zakończono w aeroklubowej „Café Mucha” skromnym poczęstunkiem w nastrojowej atmosferze.

Relację zdał: Zygmunt Bąk, sekretarz KKSL im. gen. pil. Ludomiła A. Rayskiego
43 views0 comments

Comments


bottom of page