top of page
  • Writer's pictureLeszek Mańkowski

Lotnicza integracja w Świdniku

Na spotkaniu opłatkowym u Księdza Czerwińskiego trzy Kluby Seniorów Lotnictwa ( KSL Lublin, KSL Świdnik i wojskowy KSL Lublin ) postanowiły zorganizować spotkanie integracyjne pod nazwą BIESIADA LOTNICZA.Chęć uczestnictwa zgłosiło 83 lotników z Lublina, Dęblina, Świdnika, Krakowa... i nie tylko :)

Na miejsce biesiady wyznaczono Klub Favilla w Świdniku gdzie stawiliśmy się w dniu 15.02.2019 o godzinie 16:30.

Naszą BIESIADĘ uhonorowali obecnością: prezes Rady Seniorów Lotnictwa AP Leszek Mańkowski, sekretarz RSL AP, Krystyna Mańkowska, oraz gen. bryg pilot Ryszard Hać. Leszek Mańkowski przekazał na ręce prezesa Leszka Szczepaniaka album p.t. "100 lecie Lotnictwa Polskiego" wydany przez wydawnictwo Acta Aeronautica Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Oczywiście z odpowiednia dedykacją :)

Impreza udała się znakomicie i zakończyła grubo po północy. Jadła i napitków nie brakowało!

Biesiadnicy zażyczyli sobie powtórkę za rok, lecz moim skromnym zdaniem lepiej będzie spotkać się za 2 lata.

Leszek Szczepaniak84 views0 comments

Comments


bottom of page