top of page
  • Writer's pictureLeszek Mańkowski

Nikodem BUCHOWIECKI nie żyje...

Prezes honorowy Świdnickiego Klubu Seniorów Lotnictwa zmarł w nocy, 26 stycznia 20121 roku

Nikodem Buchowiecki urodził się 06.08.1930 r. W latach 1948–51 ukończył Państwowe Liceum Mechaniczno-Lotnicze w Warszawie, uzyskując dyplom technika budowy płatowców. Inżyniera mechanik - dyplom inżynierski uzyskał w 1970 r. w Wieczorowej Szkole Inżynierskiej na Politechnice Warszawskiej. Szkolenia lotnicze: wrzesień 1948 r. Podstawowy Kurs Spadochronowy z Wieży w Lublinie; 15 czerwca do końca lipca 1949 r. Szkoła Szybowcowa w Lisich Kątach koło Grudziądza, II stopień; lipiec – sierpień 1950 r. Podstawowe Szkolenie Samolotowe w Centrum Wyszkolenia Lotniczego we Wrocławiu (szkolił go przedwojenny instruktor dębliński Jan Glinka); marzec – czerwiec 1954 r. Kurs Instruktorski w Centrum Wyszkolenia Lotniczego we Wrocławiu (szkolił go instruktor pilot wojskowy Józef Ruczkowski).Po przerwaniu nauki na Politechnice Warszawskiej, rozpoczął pracę 3 listopada 1951 r. Zmusiła go do tego sytuacja - rodzina mieszkała w Siedlcach, codzienny dojazd na uczelnię był niemożliwy, a nie miał przyznanego stypendium ani domu studenckiego. Po przyjeździe do Świdnika przez rok latał w Aeroklubie Lubelskim na szybowcach i samolotach. W 1952 r. wspólnie z kolegami: Zbigniewem Piaseckim, Zdzisławem Klimkiewiczem i jego bratem Zbigniewem zakładał Aeroklub Fabryczny w Świdniku. Aeroklub Lubelski decyzją władz państwowych został przeniesiony do Radawca.

Po przyjściu do pracy był technologiem przy wykonywaniu tylnej części kadłuba do Migów 15 (jako kooperacja dla Mielca). Z chwilą uruchomienia śmigłowca Mi-1 w Świdniku, wspólnie z Wacławem Kurtzem i Wiesławem Redą, tłumaczył dla Wydziału Startu z języka rosyjskiego technologię, przystosowując ją do warunków polskich. Był w tym czasie technologiem prowadzącym na wydziale 570 – Start i Ekspedycja Techniczna. W styczniu 1959 r., po zorganizowaniu Wydziału Reklamacji i Obsługi Technicznej, został przeniesiony do tego działu, jako kierownik Sekcji Reklamacji i Produkcji Specjalnej, następnie zaś jako zastępca kierownika, a od grudnia 1964 r. jako kierownik działu Reklamacji i Obsługi Gwarancyjnej.

Od lutego 1972 do listopada 1979 roku był przedstawicielem Ministerstwa Handlu Zagranicznego Centralnego Zarządu Inżynierii jako zastępca kierownika (przez półtora roku), a następnie jako kierownik serwisu śmigłowcowego na cały Związek Radziecki.

Po powrocie do Świdnika pozostał w dalszym ciągu w dziale Obsługi Gwarancyjnej, jako główny specjalista do spraw obsługi gwarancyjnej i reklamacji. Ostatnie trzy lata, przed przejściem na emeryturę w 1992 r., pracował w dziale głównego konstruktora jako konstruktor prowadzący sprawy dotyczące eksploatacji.

Działacz społeczny. Wieloletni przewodniczący, do 2016 roku, Klubu Seniorów Lotnictwa w Świdniku. Wiceprezes Rady Seniorów Lotnictwa Aeroklubu Polskiego.

Uhonorowany wieloma odznaczeniami, m.in. Amicus Civitatis - Przyjaciel Miasta oraz Bene Merenti Civitatis Świdnik.

Nikodem Buchowiecki zmarł w nocy 26 stycznia 2021 roku.

Żegnaj Przyjacielu. Cześć Twojej Pamięci!

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek, 29 stycznia, godz. 11, w par. pw. NMP Matki Kościoła w Świdniku.


71 views0 comments

Commenti


bottom of page