top of page
  • Writer's pictureLeszek Mańkowski

Obchody 105. rocznicy zdobycia lotniska Ławica przez Powstańców Wielkopolskich z udziałem Leszka Mańkowskiego Prezesa Rady Seniorów Lotnictwa Aeroklubu Polskiego

W mroźne samo południe 6 stycznia przed pomnikiem Powstańców Wielkopolskich 1919 roku zdobywców lotniska Ławica usytuowanego opodal starego terminala Portu Lotniczego w Poznaniu  odbyła się pod patronatem honorowym Marka Woźniaka – marszałka województwa wielkopolskiego z udziałem asysty wojskowej okolicznościowa uroczystość upamiętniająca 105. rocznicę wielkopolskiej wiktorii, która wywarła kolosalny wpływ na dalsze losy całego kraju i jego kształt.     Wszystkie wydarzenia w województwie wielkopolskim poświęcone tegorocznym obchodom rocznicowym oddające hołd powstańcom  odbywały się pod wspólnym hasłem : „Nasze Powstanie WielkoPOLSKIE”.

     Brawurowo przeprowadzona akcja zbrojna wczesnym rankiem 6 stycznia 1919 roku była jednym z najważniejszych wydarzeń w historii lotnictwa odradzającej się Polski a samoloty zdobyte przez powstańców stały się zalążkiem lotnictwa II Rzeczpospolitej.

Przejęty sprzęt lotniczy umożliwił zorganizowanie pierwszych eskadr polskiego Lotnictwa Wojskowego.

W wyniku działań zbrojnych w ręce powstańców trafiło uzbrojenie wartości 200 milionów marek niemieckich, będące największym łupem wojennym w dziejach oręża polskiego.

W hangarach bazy lotniczej zdobyto 30 sprawnych do lotu samolotów, wiele silników, części zapasowych oraz sporo amunicji lotniczej.

Z kolei w starej hali sterowców Zeppelina na poznańskich Winiarach znaleziono około 300 samolotów, a w zasadzie w większości ich kadłuby oraz różny sprzęt lotniczy.

Umożliwił on nie tylko wyposażenie wielkopolskich eskadr ale i tworzących się wojskowych jednostek lotnictwa na terenie kraju.

Zwycięska walka o lotnisko  w Ławicy zakończyła etap  przejmowania na obszarze odradzającego się państwa polskiego większości lotnisk spod niemieckiego panowania.

A tak zanotował w swoim pamiętniku z okresu Powstania Wielkopolskiego ówczesny sierżant pilot, pierwszy komendant Stacji Lotniczej Ławica, późniejszy dowódca 1 Wielkopolskiej Eskadry Polnej Wiktor Pniewski  (1891 – 1974):

„musieliśmy zwyciężyć, albowiem przed przemocą wroga szły nasze święte prawa do ziemi polskiej i wspólnie z mieczem szedł duch narodu”.

     Pośród licznych pocztów sztandarowych, parlamentarzystów, władz państwowych i samorządowych, organizacji cywilnych i wojskowych, stowarzyszeń, młodzieży szkolnej i mieszkańców regionu tradycyjnie hołd Powstańcom Wielkopolskim oddały władze Aeroklubu Poznańskiego im. Wandy Modlibowskiej, poczty sztandarowe Aeroklubu Poznańskiego i Klubu Seniorów Lotnictwa tegoż aeroklubu.

W imieniu Klubów Seniorów Lotnictwa Aeroklubu Polskiego hołd Powstańcom oddał Prezes Rady Leszek Mańkowski.

Uroczystość przygotowała i współprowadziła Barbara Grześkowiak - Bocian Prezes KSL.

     Na zakończenie uroczystości odbył się piknik historyczny, podczas którego odbyła się inscenizacja wydarzeń zdobycia Ławicy z udziałem grup rekonstrukcyjnych, koncert pieśni patriotycznych i świątecznych, wystawa sprzętu militarnego i starych pojazdów.Tekst i foto Krzysztof Borowiak, Klub Seniorów Lotnictwa Aeroklubu Poznańskiego

27 views0 comments

Комментарии


bottom of page