top of page
  • Writer's pictureLeszek Mańkowski

Posiedzenie Rady Seniorów Lotnictwa Aeroklubu Polskiego

W dniu 15 października 2018 roku, w Warszawie, w Instytucie Lotnictwa odbyło się coroczne posiedzenie Rady.

Oprócz prezesów klubów, na zaproszenie prezesa Rady, Leszka Mańkowskiego przybyli: prezes Aeroklubu Polskiego – Jerzy Makula, oraz prezes Warszawsko-Mazowieckiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP gen. bryg. pilot w st. spocz. Roman Harmoza wraz z sekretarzem Stowarzyszenia, płk dr w st. spocz. Henrykiem Czyżykiem. Posiedzenie rozpoczęło się od uczczenia minutą ciszy naszego sekretarza – Jerzego Wojtkowiaka, który odszedł do „Niebieskiej Eskadry” w nocy z niedzieli na poniedziałek. Była to dla nas wszystkich porażająca i niezmiernie przykra wiadomość, bo jeszcze niedawno rozmawialiśmy z Jerzym, który był w dobrej formie. Był wspaniałym człowiekiem i dobrym kolegom. Funkcję sekretarza Rady pełnił od kilku lat... Cześć Jego Pamięci!


Minutą ciszy uczciliśmy pamięć naszego Przyjaciela - śp Jerzego Wojtkowiaka

Pierwszym punktem było omówienie przez gen. Romana Harmozę sztandarowego przedsięwzięcia polskich lotników w 2018 roku, czyli budowy pomnika „Chwała Lotnikom Polskim”. Generał Harmoza pełni w Komitecie Budowy Pomnika funkcję wiceprzewodniczącego. Przedstawił genezę powstania Pomnika, przebieg jego budowy, a także ocenił zaangażowanie instytucji i indywidualnych darczyńców w dzieło budowy. Niezmiernie miło przyjęliśmy informację, że seniorzy lotnictwa wpłacili kwotę łączną w wysokości około 30 tysięcy złotych co stanowi ok. 7% środków zużytych do osiągnięcia celu. Generał podziękował nam za zaangażowanie w zbiórkę środków i za uczestnictwo w uroczystości odsłonięcia Pomnika, która w obecności Prezydenta RP odbyła się w dniu święta polskiego lotnictwa, czyli 28 sierpnia na warszawskich Powązkach Wojskowych. Komitet Budowy Pomnika postanowił wyróżnić darczyńców pięknym, wybitym specjalnie na tą okazję medalem „Chwała Lotnikom Polskim”. Wręczenia medali dla indywidualnych darczyńców oraz prezesów Klubów Generał dokonał w asyście Jerzego Makuli, Henryka Czyżyka i Leszka Mańkowskiego. Szkoda tylko, że wielu z naszych kolegów prezesów nie przybyło na posiedzenie...


Medal (awers i rewers) "Chwała Lotnikom Polskim"

Kolejnym punktem było omówienie strategicznych kierunków działania Zarządu Aeroklubu Polskiego, które przedstawił prezes – Jerzy Makula. Otrzymaliśmy informacje o planach, zamierzeniach i sposobach ich realizacji. Dla nas ważną sprawą jest, że Aeroklub potrzebuje swoich seniorów i zamierza wspierać finansowo – w miarę możliwości oczywiście – naszą działalność. W przyszłym roku Aeroklub Polski będzie uroczyście obchodził 100-lecie powstania. Główne obchody odbędą się w czerwcu, w Poznaniu, gdzie wszystko się przed stu laty zaczęło... Około południa nasi goście udali się do swoich zadań a my dalej obradowaliśmy. W związku ze zmianami kadrowymi w Klubach oraz niedyspozycją spowodowana chorobami w drodze głosowania do prezydium Rady zostali wybrani: Andrzej Amerski w miejsce Alojzego Górnego z Łodzi, Leszek Szczepaniak w miejsce Nikodema Buchowieckiego ze Świdnika, oraz Lesław Karst w miejsce Jerzego Madlera z Warszawy. Obecni prezesi, w głosowaniu, zadecydowali też o powierzeniu funkcji sekretarza kol. Krystynie Mańkowskiej z Krakowskiego KSL. Wszystkie kandydatury przegłosowano jednomyślnie. Następnym punktem była komunikacja elektroniczna między seniorami i sposób prezentacji naszego, senioralnego dorobku w internecie. Wskazałem w swoim wystąpieniu, że jest to podstawa działania w dwudziestym pierwszym wieku, dzięki której unikamy ponoszenia znacznych kosztów. Wywiązała się dyskusja w której część z uczestników podniosła , że nie wszyscy prezesi dysponują środkami elektronicznymi i odpowiednią wiedzą, a przez to nie są gotowi do prowadzenia takiej komunikacji. W toku dyskusji doszliśmy do wniosku, że w każdym klubie są osoby, które mogą prowadzić taką komunikację. Niekoniecznie muszą to czynić osobiście ich prezesi. Podniosłem sprawę naszej strony internetowej Rady, która znajdziemy pod adresem www.rslap.org Mimo wielokrotnie przekazywanych próśb o materiały na stronę, tylko kilku kolegów współpracuje w tym względzie przesyłając wartościowe materiały. Pragnę szczególnie podkreślić aktywność kol. Zygmunta Bąka z Krośnieńskiego KSL, który bardzo aktywnie uczestniczy w redagowaniu naszej strony. Póki co – mój apel trwa. Proszę o włączenie się w redagowanie strony poprzez pisanie relacji ze spotkań i innych wydarzeń. To nasza, wspólna sprawa!!! Problemem spędzającym sen z powiek prezesa Rady jest aktywność Klubów. Mamy kluby, których działalność może być przykładem dla innych, że wyróżnię: Krośnieński KSL, Kujawski, Bielsko-Bialski, Jeleniogórski, Stalowowolski, Częstochowski, Rybnicki, Lubelski, Krakowski, Olsztyński, Poznański, Warszawski... Niestety, są też i takie, które wykazują minimalną aktywność lub jej zupełny brak. I to martwi. Bo albo nic nie wiemy o ich działalności, albo w ogóle nie działają. I tu zadanie dla nas wszystkich. Poprzez indywidualne kontakty próbujmy aktywizować naszych kolegów, wszak samodzielnie trudno osiągnąć sukces... Obrady trwały do godziny czternastej. Na zakończenie padła propozycja, by zorganizować przyszłoroczne zebranie poza Warszawą. Może to być GSS Żar, czy też Jelenia Góra. Zebranie byłoby dwudniowe. Sprawa jest do przemyślenia, a my mamy sporo czasu. Póki co szykujemy się do obchodów 100-lecia Aeroklubu Polskiego. Pragnę serdecznie podziękować koleżankom i kolegom za przybycie i uczestnictwo w posiedzeniu. Dziękuję zaproszonym gościom specjalnym, a szczególne słowa podziękowania kieruję na ręce dyrektora Instytutu Lotnictwa, który nas gościnnie przyjął :)


Leszek Mańkowski P.S. Nasze posiedzenie utrwalił na fotografii niezawodny Andrzej Amerski z Łodzi

317 views0 comments

Comments


bottom of page