top of page
  • Writer's pictureLeszek Mańkowski

Sadomir SMOLIŃSKI nie żyje...

Updated: Oct 2, 2019

27 września odszedł do "Niebieskiej Eskadry" pilot, instruktor i wybitny działacz lotniczy - inż. Sadomir Smoliński. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Wyróżniony między innymi Statuetką im. Dedala. Dyrektor i prezes wielu aeroklubów. Senior Lotnictwa. Wspaniały człowiek.

Cześć Jego Pamięci!


Sadomir Jan Smoliński urodził się 2 maja 1936 roku. Swoją historię z lotnictwem rozpoczął podstawowym szkoleniem szybowcowym w październiku 1951 roku w Aeroklubie Ostrowskim. W 1953 roku ukończył szkolenie samolotowe. W lutym 1957 roku uzyskał uprawnienia instruktora szybowcowego i rozpoczął pracę w Szkole Szybowcowej w Lesznie jako instruktor. W latach 1958 – 1959 był instruktorem w Aeroklubie Technicznej Oficerskiej Szkoły Wojsk Lotniczych w Oleśnicy (razem z kol. Eugeniuszem Pieniążkiem). W kolejnych latach (1960 – 1965) był instruktorem szybowcowym i samolotowym w Aeroklubie Ostrowskim. Uprawnienia instruktora pilota samolotowego zawodowego uzyskał w 1962 roku w C.W.L. Krosno. Do końca 2006 roku szkolił i czynnie uczestniczył w szkoleniu lotniczym. Od października 1976 roku pełnił obowiązki szefa wyszkolenia i dyrektora Aeroklubu Ostrowskiego. Od października 1990r. do listopada 1993r. powołany został do reaktywowania Górskiej Szkoły Szybowcowej ŻAR w Międzybrodziu Żywieckim. W grudniu 1993 roku Zarząd Aeroklubu Polskiego zlecił przejęcie od Skarbu Państwa było lotniska wojskowego w Legnicy, gdzie został utworzony Aeroklub Legnicki. Od maja 1996 roku Sadomir Smoliński podjął obowiązki zastępcy dyrektora Centrum Wyszkolenia Lotniczego w Lesznie. Od września 1996 roku podjął pracę w Aeroklubie Poznańskim na stanowisku dyrektora. W 1998 roku po przejściu na emeryturę czynnie uczestniczył w szkoleniu w Aeroklubie Konińskim w Kazimierzu Biskupim. Działalność szkoleniową lotniczą zakończył w 2006 roku.
68 views0 comments

Commentaires


bottom of page