top of page
  • Writer's pictureLeszek Mańkowski

Sala Tradycji Łódzkiego Klubu Seniorów Lotnictwa ma już 10 LAT

8 kwietnia 2009 roku, na zaproszenie Łódzkiego Klubu Seniorów Lotnictwa przyleciał do Łodzi Dowódca Sił Powietrznych generał broni pilot Andrzej Błasik samolotem Jak-40 (nr/takt. 048). Po przywitaniu na płycie lotniska przez organizatorów wizyty kol. Andrzeja Amerskiego i Andrzeja Wronę oraz d-cę 32. Bazy Lotniczej w Łasku płk. dypl. pilota Władysława Leśnikowskiego i przedstawicieli Zarządu Portu Lotniczego im. Wł. Reymonta, Dowódca SP wraz z osobami towarzyszącymi zwiedzili terminal łódzkiego lotniska.


Następnie przy pomniku łódzkich pilotów, którzy zginęli w czasie II wojny Dowódca SP oddał hołd poległym, co zostało uwiecznione pamiątkowym zdjęciem. Po uczczeniu poległych generał Błasik wraz z osobami towarzyszącymi udali się do siedziby Łódzkiego Klubu Seniorów Lotnictwa mieszczącej się przy ul. Źródłowej, gdzie nastąpiło uroczyste powitanie Pana Generała przez Zarząd Klubu oraz uroczystość otwarcia Sali Tradycji ŁKSL, której dokonali Dowódca SP generał broni pilot Andrzej Błasik oraz Prezes ŁKSL płk pilot w st. spocz. Alojzy Górny. Po uroczystym przecięciu wstęgi i otwarciu Sali Tradycji doszło do miłego spotkania Pana Generała z instruktorami, którzy szkolili Go podczas LPW-II na łódzkim lotnisku i u których zdawał egzaminy końcowe po ukończeniu szkolenia.


Gen. broni pilot Andrzej Bałasik

Z okazji 10 rocznicy otwarcia Sali Tradycji Łódzkiego Klubu Seniorów Lotnictwa i 9 rocznicy śmierci generała Błasika, 6 kwietnia br., przy pomniku poświęconym łódzkim pilotom, którzy polegli podczas II Wojny Świtowej oraz Tablicy upamiętniającej generała pilota Andrzeja Błasika odbyła się uroczystość złożenia kwiatów w dowód wdzięczności za uhonorowanie członków Łódzkiego Klubu Seniorów Lotnictwa swą obecnością przez Pana Generała, jako Dowódcę Sił Powietrznych w tak znaczącym dla Seniorów dniu otwarcia Ich Sali Tradycji.Uroczystość rozpoczęto odegraniem hymnu ŁKSL. Po odsłuchaniu hymnu, Prezes ŁKSL Andrzej Amerski przywitał tych, którzy przybyli na uroczystość i przypomniał jak przebiegała wizyta generała Błasika dziesięć lat temu w Łodzi. Następnie, w krótkim wystąpieniu przypomniał życiorys generała A. Błasika, który urodził się w województwie łódzkim, tu na łódzkim lotnisku stawiał pierwsze kroki jako zdobywca przestworzy i tu zrodziła się myśl o lataniu w wojskowym mundurze. Na naszym lotnisku przechodził szkolenie w ramach LPW. Zawsze, kiedy nas spotkał, mówiącego te słowa oraz kol. Andrzeja Wronę, podczas różnych uroczystości, pytał co się dzieje w ŁKSL oraz o swoich instruktorów: Grzegorza Mucka, Ryszarda Michalskiego, Karola Gaworę i Jacka Wawryna i dlatego teraz my odwdzięczamy się Mu spotykając się w tym miejscu. Po złożeniu wiązanki kwiatów i zapaleniu zniczy sztandar opuścił miejsce uroczystości i wszyscy przeszli do nowej niedawno odrestaurowanej Sali Tradycji ŁKSL. Pomysłodawcą i wykonawcą w obecnej formie jest nasz kustosz kol. Grzegorz Młoczek, któremu za ogromny wkład pracy serdecznie dziękujemy. Jednocześnie zapraszamy do odwiedzenia nas i Sali Tradycji zainteresowanych sympatyków i miłośników łódzkiego lotnictwa po wcześniejszym uzgodnieniu wizyty.


Tekst i foto: Andrzej Amerski


166 views0 comments

Commentaires


bottom of page