top of page
  • Writer's pictureLeszek Mańkowski

Uroczystości w Radzyminie. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej i w wręczenie medalu

W dniu 5maja 2021 r. odbyła się w kościele w Radzyminie uroczystość poświęcenia tablicy pamiątkowej dla ppłk Mariana Pisarka, patrona Szkoły Podstawowej nr 1.

Tablica umieszczona została w Kruchcie kościoła staraniem dyrekcji szkoły.

Jednocześnie podczas tego wydarzenia szkoła została odznaczona Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju przyznanym przez Ministra Obrony Narodowej.Z wnioskiem o przyznanie tego medalu wystąpił Warszawski KSL w uznaniu zasług szkoły dla działalności w upamiętnianiu zdarzeń i ludzi związanych z walką o niepodległość Polski w latach:

1920, 1939 - 1945, oraz patriotycznego wychowania młodzieży, utrzymywaniu kontaktów z Polakami na Kresach, pamięci o Katyniu i podobnych tematach.

W uznaniu tych znaczących zasług szkoły, medal ten wręczył osobiście minister M. Błaszczak, co w znaczący sposób podniosło rangę uroczystości.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele MON, brat i członkowie rodziny ppłk Pisarka, władze lokalne miasta i powiatu, kurator wojewódzki oświaty, delegacje WKSL oraz SLP i Fundacji Historycznej Lotnictwa.

Uroczystą mszę celebrował biskup Praski Romuald Kamiński w towarzystwie prałata Stanisława Popisa. W homilii nawiązał do wybitnych zasług wojennych M. Pisarka syna ziemi Radzymińskiej i branie go za przykład w walce o dobro kraju.

Po mszy minister Błaszczak udekorował sztandar szkoły medalem, i przekazał pani dyrektor Elżbiecie Jeleń dekret o nadaniu medalu. Wygłosił też podziękowanie za propatriotyczną działalność szkoły.

Następnie biskup, minister, członkowie rodziny patrona i kierownictwo szkoły dokonali poświecenia tablicy a odsłonił ją brat M. Pisarka. Uroczystości towarzyszył ceremoniał wojskowy. Uczniowie szkoły natomiast zapewnili oprawę muzyczną wykonując hymn państwowy, hymn szkoły i kilka pieśni patriotycznych.

Po uroczystości rodzina patrona i delegacje seniorów spotkały się w szkole przy skromnym bufecie .


Lesław Karst, prezes WKSL

16 views0 comments

Comments


bottom of page