top of page
  • Writer's pictureLeszek Mańkowski

Wielka Gala w Orlim Gnieździe

We Wrocławiu od 30 lat istnieje Klub Lotników i Kosmonautów „Loteczka”, który organizuje galę wręczenia „Złotych Lotek” w „Domu Kosmonauty” – hotelu utworzonym na wzór międzynarodowej stacji orbitalnej przez pilota Adama Biska.


Laureaci Złotych Lotek. W zastępstwie Marii Plader stoi członek zarządu KKSL. Krystyna Mańkowska

Galę wręczenia Złotych Lotek 2021 zaszczyciło swoją obecnością wiele znakomitości, legend polskiego lotnictwa: generałowie, profesorowie, mistrzowie sportów lotniczych, zasłużeni działacze, piloci.

„Złota Lotka” jest wyróżnieniem ludzi zasłużonych dla lotnictwa i kosmonautyki. Wyróżnieni „Złotą Lotką” laureaci w Alei Ludzi Przestworzy, zwanej też Aleją Kosmonautów, sadzą pamiątkowe dęby z im poświęconą imienną tabliczką.

W bieżącym roku takim wyróżnieniem uhonorowano - między innymi - dwie zasłużone działaczki lotnictwa: Barbarę Grześkowiak - Bocian z Poznania i Marię Pląder z Krakowa.

Pani Barbara - pilolka szybowcowa i instruktorka, od wielu już lat prezesuje Poznańskiemu Klubowi Seniorów Lotnictwa, a także jest wiceprezeską Rady Seniorów Lotnictwa Aeroklubu Polskiego. Jest niestrudzoną i aktywną działaczką społeczną.

Pani Maria pracuje zawodowo i społecznie w lotnictwie od 70 lat. Pełniła wiele odpowiedzialnych funkcji w Inspektoracie Kontroli Cywilnych statków Powietrznych ULC w randze starszego radcy. Od blisko czterdziestu lat jest sekretarzem zarządu Krakowskiego Klubu Seniorów Lotnictwa.

Serdecznie gratulujemy obu paniom tego pięknego wyróżnienia!

Pani Grześkowiak - Bocian odebrała swoją statuetkę z rąk generała Gromosława Czempińskiego oraz płk pil.Hieronima Kowalskiego. W zastępstwie nieobecnej z powodu choroby Marii Pląder statuetkę z rąk Generała odebrał prezes KKSL, Leszek Mańkowski.


Gen. Gromosław Czempiński, Barbara Grześkowiak - Bocian i płk pil. Hieronim Kowalski

Poniżej przedstawimy kolaż zawierający postacie wszystkich wyróżnionych, wykonany przez Andrzeja Szymczaka z WKSL.
50 views0 comments

Comentários


bottom of page