top of page
  • Writer's pictureLeszek Mańkowski

Wizyta przedstawicieli Zarządu PORTU LOTNICZEGO im. Władysława Reymonta w Łódzkim KSL

Na zaproszenie Zarządu Łódzkiego Klubu Seniorów Lotnictwa, w czwartek 21 marca 2019 roku, do siedziby Klubu mieszczącej się w budynku Aeroklubu Łódzkiego z kurtuazyjną wizytą przybyli: Prezes Zarządu Portu Lotniczego im. Władysława Reymonta w Łodzi - pani dr Anna Midera, Dyrektor Handlowy Portu -pan Artur Fraj oraz Zastępca Dyrektora Portu pan Marek Domagała.W imieniu Seniorów ŁKSL zaproszonych gości uroczyście przywitał Prezes Klubu kol. Andrzej Amerski. Spotkanie władz łódzkiego Portu Lotniczego z przedstawicielami ŁKSL było pierwszym spotkaniem w historii Klubu, które odbyło się w siedzibie naszego Klubu. Po przywitaniu gości i przedstawieniu składu Zarządu ŁKSL, jego Prezes omówił w krótkim wystąpieniu historię Klubu, dokonania jakie ma na swoim koncie ŁKSL oraz zapoznał gości z planami na przyszłość. Jedną z ważniejszych spraw, które Prezes podkreślił, było zwrócenie uwagi na promocję Łódzkiego Portu Lotniczego realizowaną przez członków ŁKSL poprzez prowadzenie strony internetowej www.epll-net.pl, na której jeden z działów zatytułowany DZIŚ NA LOTNISKU jest poświęcony bieżącej działalności Łódzkiego Portu Lotniczego. W kwietniu tego roku strona internetowa, która działa w oparciu o duże wsparcie pracowników łódzkiego lotniska, obchodzi rocznicę 15 lat działalności, a w zakładce poświęconej codziennej pracy lotniska można odnaleźć wpisy dotyczące lotniczych operacji począwszy od 2005 roku do dnia dzisiejszego.

Z tej okazji oraz w podziękowaniu za współpracę i udzielaną pomoc Zarząd ŁKSL wręczył honorowy dyplom pani Annie Miderze - Prezes Zarządu Portu Lotniczego. Dziękując za zaproszenie oraz wyróżnienie, Pani Prezes Anna Midera zapewniła Zarząd Seniorów o dalszej współpracy na rzecz łódzkiego lotniska. W kolejnym punkcie wizyty Szanowni Goście zostali zaproszeni do zwiedzenia Sali Tradycji Łódzkiego Klubu Seniorów Lotnictwa.W tym roku, 8 kwietnia, minęła 10 rocznica uroczystego otwarcia Sali Tradycji ŁKSL przez Dowódcę Sił Powietrznych generała broni pilota Andrzeja Błasika. Sala, której wstęgę wtedy, dziesięć lat temu, uroczyście przecinał generał Błasik mieściła się przy ul. Źródłowej, a jednym z jej organizatorów był kol. Grzegorz Młoczek. Niestety od tamtej pory Łódzki Klub Seniorów Lotnictwa zmieniał kilkukrotnie lokalizację, by chyba już na stałe wrócić do „korzeni” czyli pod opiekuńcze skrzydła Aeroklubu Łódzkiego, gdzie dzięki uprzejmości i zrozumieniu potrzeb Seniorów – Dyrekcja AŁ udostępniła pomieszczenia na biuro oraz nową Salę Tradycji, którą z rozmachem i urządził nasz nieoceniony kolega Grzegorz Młoczek – kustosz i miłośnik łódzkiej lotniczej historii. W trakcie zapoznawania się z historią, która została przedstawiona na eksponatach i zdjęciach nasi goście byli zaskoczeni tym, że łódzkie lotnictwo ma tak bogatą i ciekawą historię.

Na zakończenie wizyty Szanownym Gościom zaprezentowano Księgę Pamięci ŁKSL, w której na przestrzeni lat kronikarze Klubu opisywali i opisują historię ŁKSL. Następnie goście wpisali się do książki odwiedzin, która jest wyłożona na Sali Tradycji. Na zakończenie wizyty, jej uczestnicy jeszcze raz zapewnili się o kontynuowaniu dalszej współpracy na rzecz rozwoju i promocji Łódzkiego Portu Lotniczego oraz pielęgnowaniu i utrwalaniu historii łódzkiego lotnictwa. Była to miła i pożyteczna wizyta, która na długo zostanie w pamięci uczestnikom spotkania.
Tekst i foto: Andrzej Amerski

84 views0 comments

Комментарии


bottom of page