top of page
  • Writer's pictureLeszek Mańkowski

Zaproszenie na "dzień otwarty" MUZEUM DYWIZJONU 303 im. JANA ZUMBACHA

Prezes Częstochowskiego KSL - Roman Antonowicz - w imieniu właściciela Muzeum, pana Tomasza Kajkowskiego, zaprasza na uroczysty Dzień Otwarty nowo powstającego Muzeum Dywizjonu 303 im. Jana Zumbacha, który odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2018 roku, w dniu 103 rocznicy urodzin patrona. Będzie to jedyna możliwość zwiedzenia Muzeum przed jego oficjalnym otwarciem planowanym na 1 września 2018 roku.

Muzeum zlokalizowane jest w miejscowości Napoleon k/ Parzymiechów ( Napoleon 35A, 42-165 Napoleon), około 50 km na NW od Częstochowy. Mam wielką nadzieję, że uroczystość uświetni przybycie wielu seniorów lotnictwa.

Poniżej zamieszczam program otwarcia.

PROGRAM DNIA OTWARTEGO MUZEUM DYWIZJONU 303 im JANA ZUMBACHA W DNIU 15.04.2018

godz.11.00 - 11.30 zjazd uczestników na parking przy kościele w Parzymiechach i/ albo na parkingu remizy strażackiej.

godz. 11.30 msza św. w kościele parafialnym w Parzymiechach z okazji 103 rocznicy urodzin Jana Zumbacha

godz. 13.00 obiad w remizie OSP

godz. 14.00 zbiórka uczestników na placu przed muzeum w miejscowości Napoleon

godz.14.00 powitanie gości

godz.14.15 marsz lotników

godz.14.20 marsz dywizjonu 303

godz. 14.25 pokaz akrobacji samolotu Red Bull

godz. 14.35 przemówienia okolicznościowe

- Jan Nagiel- historia powstania Muzeum

- Dyr MLP Krzysztof Radwan

- Prezes AP Włodzimierz Skalik

- Prezes CzKSL Roman Antonowicz

- UM Częstochowa/ dyr Muzeum Częstochowskiego

godz.15.00 wejście do Muzeum i zwiedzanie

godz.16.00 poczęstunek

godz.18.00 zakończenie


24 views0 comments

Comentários


bottom of page