top of page

Przy Aeroklubie Polskim działają Kluby Seniorów Lotnictwa. Są one autonomicznymi organizacjami posiadającymi swoje władze oraz strukturę organizacyjną. Wobec władz Aeroklubu Polskiego, Kluby Seniorów Lotnictwa reprezentowane są przez RADĘ SENIORÓW LOTNICTWA, w skład której wchodzą przewodniczący regionalnych Klubów Seniorów Lotnictwa. Obecnie istnieje 28 Klubów, a liczba ich członków wynosi ok. 900 osób.

bottom of page