Przy Aeroklubie Polskim działają Kluby Seniorów Lotnictwa. Są one autonomicznymi organizacjami posiadającymi swoje władze oraz strukturę organizacyjną. Wobec władz Aeroklubu Polskiego, Kluby Seniorów Lotnictwa reprezentowane są przez RADĘ SENIORÓW LOTNICTWA, w skład której wchodzą przewodniczący regionalnych Klubów Seniorów Lotnictwa. Obecnie istnieje 28 Klubów, a liczba ich członków wynosi ok. 900 osób.