REGULAMIN

(zasady przyznawania)

HONOROWEGO WYRÓŻNIENIA im. DEDALA

1. Honorowe wyróżnienie im. Dedala jest formą uznania dla osób zasłużonych na polu kształcenia i wychowania kadr lotniczych. Przyznawane jest przez Radę seniorów Lotnictwa a patronat nad Wyróżnieniem sprawuje Aeroklub Polski przez działający przy AP Zespół Tradycji i Wyróżnień.

2. Kryterium przyznania Honorowego Wyróżnienia im. Dedala stanowią:

  • działania szkoleniowo-trenerskie, które wpłynęły wybitnie na polskie osiągnięcia w dowolnej dziedzinie lotnictwa lub dyscyplinie sportów lotniczych w ciągu bieżącego lub ubiegłego roku

  • całokształt działalności szkoleniowo-trenerskiej w dowolnej dziedzinie lotnictwa lub dyscyplinie sportów lotniczych w kraju i/lub za granicą,

  • działalność wychowawczo dydaktyczną ukierunkowaną na kształcenie kadr dla lotnictwa

3. Honorowe Wyróżnienie im,. Dedala ma postać ostrosłupowej bryły granitu ze stosowną, okolicznościowa plakietką, na szczycie której znajduje sie stylizowany odlew kuli ziemskiej z sylwetką orła (gapy) i napisem "DEDALOM". Plakietka zawiera numer wyróżnienia.

4. Honorowe Wyróżnienie im. Dedala przyznawane jest tylko osobom żyjącymi w zasadzie jedno w roku, z możliwością przyznania większej ilości, nie przekraczającej 3, w sytuacjach szczególnych.

5. Decyzja o osobie, której ma być przyznane Honorowe Wyróżnienie im. Dedala, jest podejmowana przez Kapitułę Wyróznienia po rozpatrzeniu wniosków (z uzasadnieniem) skierowanych do niej przez Aerokluby, Kluby Seniorów Lotnictwa, inne stowarzyszenia lotnicze, media lub osoby indywidualne. Kandydatów może tez zgłosić sama kapituła.

6. W skład Kapituły Honorowego Wyróżnienia im. Dedala wchodzą: jako przewodniczący (z urzędu) Prezes Rady Seniorów Lotnictwa (RSL), a jako członkowie osoby w Prezydium RSL, reprezentant Komisji Tradycji i Wyróżnień AP, osoby wskazane przez RSL, o uznanym autorytecie w środowisku lotniczym, oraz laureaci Wyróżnienia. Sekretarz Kapituły jest wybierany.

7. Decyzja w sprawie przyznania Wyróżnienia jest podejmowana przez Kapitułę zwyczajną większością głosów. Dopuszcza się głosowanie korespondencyjne, z wykorzystaniem poczty elektronicznej (e-mail) lub faksu.

8. Rejestr przyznanych Honorowych wyróżnień im. Dedala jest prowadzony w Sekretariacie kapituły z kopią w Komisji Tradycji i Wyróżnień Aeroklubu Polskiego

Kapituła Wyróżnienia Honorowego im. Dedala:

Przewodniczący                            Leszek Mańkowski

Sekretarz                                       Stanisław Błasiak

Członkowie                                    Marian Banasiuk

                                                       Nikodem Buchowiecki

                                                       Maksymiliana Czmiel-Paszyc

                                                       Barbara Grześkowiak-Bocian

                                                       Tadeusz Kaczmarek

                                                       Mieczysław Kozdra

                                                       Henryk Kucharski

                                                      Jan Kujawa

                                                      Edward Ligocki

                                                     Jerzy Madler

                                                     Stefan Makne

                                                     Stanisław Maksymowicz

                                                     Dominik Orczykowski

                                                     Andrzej Ossowski

                                                     Sadomir Smoliński

                                                     Zbigniew Starosz

                                                     Elżbieta Urbanowicz

                                                     Ryszard Witkowski

                                                     Robert Stefan Rowiński

                                                     Lidia Pazio

                                                     Sławomir Pomietlak

                                                     Karol Gawora

                                                     Zdzisław Przyjemski

                                                     Edmund Mikołajczyk

                                                     Andrzej Pazio

                                                     Janusz Stachowicz

                                                     Wiesław Dziedzio - nr 25

                                                     Tadeusz Gowkielewicz nr 26

                                                     Rudolf Kopernok 27

                                                     Herbert Majnusz 28

                                                     Tadeusz Lewicki 29

                                                     Aleksander Kujawski 30