top of page
  • Writer's pictureLeszek Mańkowski

100-lecie Aeroklubu Polskiego w Poznaniu

Z okazji 100-lecia Aeroklubu Polskiego w Poznaniu odbyło się spotkanie jubileuszowe. Przedstawiciele Aeroklubu Polskiego, Zarządu AP, Aeroklubu Poznańskiego oraz Zarządu Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą powstanie Aeroklubu Polskiego.Dokładnie 30 października sto lat temu, w 1919 roku w Poznaniu z inicjatywy członków redakcji pierwszego polskiego czasopisma lotniczego „Polska Flota Napowietrzna” powstał Aeroklub Polski – pierwsza instytucja formalno-prawna polskich lotników sportowych, którzy bijąc rekordy stanęli na szczycie światowego lotnictwa sportowego.

Tamtego dnia 30 października 1919 roku, podczas zebrania organizacyjnego zatwierdzono statut organizacji i wybrano zarząd aeroklubu, którego prezesem został Prezydent miasta Poznania Jarosław Drweski. A już kilka miesięcy później, na początku 1920 roku Aeroklub Polski w Poznaniu przyjęty został do Międzynarodowej Federacji Lotniczej FAI jako członek reprezentujący w niej polskie lotnictwo sportowe.

Dla uczczenia tego wspaniałego jubileuszu, setnych urodzin Aeroklubu Polskiego, w Poznaniu spotkali się przedstawiciele Aeroklubu Polskiego, Zarządu AP, Aeroklubu Poznańskiego oraz Zarządu Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą powstanie Aeroklubu Polskiego.W ósmym numerze dwutygodnika Polska Flota Napowietrzna, z którego zamysłu powstał Aeroklub Polski, w 1919 roku napisano: „A więc stało się faktem dokonanym. Mamy pierwszy Polski Aeroklub. Jakież uczucie dumy wzbiera naszemi piersiami – jaką niebiańską muzyką brzmią w uszach lotników te dwa jakby magiczne słowa Aeroklub Polski”. Dzisiaj i my w miejscu, gdzie rozpoczęła się historia Aeroklubu z taką samą dumą podsumowujemy stulecie naszego istnienia – powiedział w swoim przemówieniu Jerzy Makula, prezes Aeroklubu Polskiego. – Przez dziesiątki lat, które upłynęły, dzięki historycznym i współczesnym osiągnięciom naszych lotników Aeroklub Polski znany jest dzisiaj w całej Europie i na świecie – dodał.Źródło Aeroklub Polski


17 views0 comments

Kommentit


bottom of page