top of page
  • Writer's pictureLeszek Mańkowski

40 LAT KROŚNIEŃSKIEGO KLUBU SENIORÓW LOTNICTWA

W dniu 13 sierpnia 2022 roku w siedzibie Krośnieńskiego Klubu Seniorów Lotnictwa odbyło się uroczyste spotkanie ”Z okazji 40 lat działalności KKSL”, na które przybyli zaproszeni goście oraz liczni członkowie Klubu.


Obchody 40 lat działalności Krośnieńskiego Klubu Seniorów Lotnictwa rozpoczęły się punktualnie o godzinie 17.00 od złożenia wiązanek kwiatów pod obeliskiem upamiętniającym absolwentów Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich .Niestety w tym roku pogoda nie była łaskawa dla delegacji składających kwiaty.Po powrocie do siedziby Klubu delegacji składających kwiaty wszyscy zebrani na spotkaniu uczcili minutą ciszy zmarłych lotników oraz wysłuchali Marsz Lotników.

Prezes Krośnieńskiego Klubu Seniorów Lotnictwa Andrzej Ulanowski powitał zaproszonych na uroczyste spotkanie gości.


Przybyłych na spotkanie wraz z małżonkami Prezydenta Bronisława Barana,

Przewodniczącego Rady Miasta Krosna Zbigniewa Kubita,

Prezesa Rady Seniorów Lotnictwa Leszka Mańkowskiego,

Prezes Spółki Lotnisko Krosno Panią Katarzynę Bęben,

Prezesa Aeroklubu Podkarpackiego- Szkoły Lotniczej Grzegorza Pająka.

Następnie głos zabrał Sekretarz KKSL Zygmunt Bąk, który w prezentowanych referatach przedstawił historię Krośnieńskiego Klubu Seniorów Lotnictwa oraz historię Święta Lotnictwa Polskiego z zaakcentowaniem roli gen. Ludomiła Rayskiego w powstaniu krośnieńskiego lotniska .


Referaty wzbudziły wśród zgromadzonych duże zainteresowanie.

Po wysłuchaniu wystąpienia Sekretarza Klubu nastąpił moment na wręczenie przedstawicielom Władz Krosna listów z podziękowaniami za współpracę, wspieranie i przychylność dla działalności KKSL oraz życzeniami wszelkiej pomyślności w realizacji życiowych zamierzeń. W imieniu wszystkich Prezydentów listy odebrał Prezydent Bronisław Baran.


List o podobnej treści z życzeniami wielu sukcesów w pracy na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców miasta Krosna i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym przekazał na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Krosna Zbigniewa Kubita Prezes KKSL Andrzej Ulanowski.


Następnymi osobami wyróżnionymi listami z podziękowaniami byli:

Leszek Mańkowski

"Za udział, wsparcie i przychylność dla działalności Klubu KKSL wyrażamy wdzięczność ,życzymy satysfakcji z działań podejmowanych na rzecz środowiska seniorów lotnictwa a także realizacji wszelkich osobistych zamierzeń w myśl sentencji życiowej „Latam wszystkim czym się da”


Pani Prezes Katarzyna Bęben "Za działania na rzecz środowiska Krośnieńskich Seniorów Lotnictwa życzymy wielu sukcesów w wykorzystywaniu potencjału krośnieńskiego lotniska i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym."


Następnie głos zabrał Prezes Rady Seniorów Lotnictwa Leszek Mańkowski.


- Pięć lat temu, kiedy wręczałem pierwszy medal rady seniorów lotnictwa dla KKSL, już wówczas podkreśliłem, że bardzo cenię środowisko krośnieńskich seniorów lotnictwa za niesamowitą aktywność. Wszystkie inicjatywy jakie są w Polsce są przez was podejmowane i za to należy się najwyższe uznanie. Ale to wszystko nie byłoby tak proste, gdyby nie przychylność władz.

W związku z tym jako Prezes Rady Seniorów Lotnictwa pozwalam sobie podziękować Panu Prezydentowi Piotrowi Przytockiemu.

„ W jubileuszu obchodów 40-to lecia Krośnieńskiego Klubu Seniorów Lotnictwa im.gen.pil.Ludomiła Rayskiego składamy serdeczne podziękowania za życzliwość i zaangażowanie wspierające działalność klubową krośnieńskich seniorów lotnictwa. Życząc Panu Prezydentowi satysfakcji w pracy zawodowej na rzecz krośnieńskiej społeczności oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym przekazujemy wyrazy szacunku w imieniu Prezydium Rady Seniorów Lotnictwa Aeroklubu Polskiego -Leszek Mańkowski Prezes „


Nie był to jednak koniec niespodzianek tego dnia.


Wyróżnienia otrzymali : Jerzy Markiewicz

„Rada Seniorów Lotnictwa Aeroklubu Polskiego nadaje Jerzemu Markiewiczowi Medal Rady Seniorów. Uhonorowanie Medalem Rady Seniorów Aeroklubu Polskiego jest wyrazem podziękowania za całokształt działalności na rzecz lotnictwa polskiego. Poprzez długoletnią pracę jako instruktor szybowcowy i samolotowy w Aeroklubie Wrocławskim i Aeroklubie Podkarpackim wyszkolił z pożytkiem dla kraju rzesze adeptów polskiego lotnictwa sportowego. Swoją pracą instruktorską i zawodową w Zakładzie Usług Agrolotniczych Jerzy Markiewicz istotnie przyczynił się do rozwoju polskiego agrolotnictwa wykonując liczne prace w kraju i za granicą min, w Sudanie-Prezes Leszek Mańkowski


„ Rada Seniorów Lotnictwa Aeroklubu Polskiego przyznaje Janowi Gałuszce Medal Rady Seniorów Lotnictwa .Uhonorowanie Medalem Rady Seniorów Lotnictwa jest wyrazem podziękowania za całokształt działalności na rzecz lotnictwa polskiego. Całe swoje życie zawodowe wyróżniony związał z Aeroklubem Podkarpackim oraz krośnieńskimi firmami lotniczymi. Medal przyznany kol. Janowi Gałuszce jest gestem wyrażającym poparcie dla jego działań służących ochronie i zachowaniu artefaktów związanych z krośnieńskim lotniskiem, oraz wyrazem podziękowania za całokształt jego pracy na rzecz popularyzacji historii lotnictwa krośnieńskiego i zarazem krośnieńskiego środowiska Seniorów Lotnictw-Prezes Leszek Mańkowski.”


Następnie ponownie zabrał głos Sekretarz KKSL Zygmunt Bąk mówiąc o wyróżnieniach przyznanych członkom Krośnieńskiego Klubu Seniorów Lotnictwa przez Zarząd Aeroklubu Polskiego.


O wręczenie wyróżnień poproszony został Prezes Rady Seniorów Lotnictwa Leszek Mańkowski.

Wyróżnieni zostali członkowie KKSL:Andrzej Ulanowski uhonorowany został Złotym Medalem Aeroklubu Polskiego za wybitne zasługi dla lotnictwa sportowego.


"Dyplomy im.pil.płk. Stanisława Skarżyńskiego " przyznane zostały przez Zarząd Aeroklubu Polskiego dla Tadeusza Jurczyka i Józefa Półchłopka.


Następne Dyplomy Honorowe Aeroklubu Polskiego otrzymali Krystian Moc,Jan Węgrzyński i Jan Michalski.


Tytuł Ambasadora Lotnictwa Polskiego za promocję lotnictwa polskiego poza granicami kraju odebrał Marian Jakoniuk.Odznakę i tytuł Zasłużonego Działacza Lotnictwa Sportowego z rąk Prezesa Leszka Mańkowskiego odebrali Zygmunt Bąk i Grzegorz Wiśniowski.

Podczas uroczystego spotkania do grona członków Krośnieńskiego Klubu Seniorów Lotnictwa został przyjęty Zdzisław Banasik.

Po wyróżnieniach głos zabrał Prezydent Bronisław Baran. W imieniu Prezydenta Przytockiego,swoim oraz Przewodniczącego Rady Miasta Krosna podziękował za zaproszenie na spotkanie z okazji 40-to lecia KKSL. Pogratulował Sekretarzowi KKSL wspaniałego wystąpienia i bogatej wiedzy historycznej.

Docenił również prowadzoną przeze mnie stronę internetową i wykorzystanie jej w popularyzacji tego co dzieje się z Aeroklubem, krośnieńskim lotniskiem i w Krośnieńskim Klubie Seniorów Lotnictwa- dziękuję za uznanie Panie Prezydencie SP-2573.

Prezydent Bronisław Baran pogratulował osiągnięć i na ręce Prezesa Klubu Andrzeja Ulanowskiego przekazał list gratulacyjny od siebie, Prezydenta Piotra Przytockiego, Przewodniczącego Rady Miasta Krosna Zbigniewa Kubita oraz pamiątkową statuetkę w postaci symbolu Krosna- Wieży Farnej.


Zwrócił się do zebranych na spotkaniu z apelem ,by wykorzystać to co jest naszym bogactwem do tego co przed nami. Wyjawił tajemnicę, iż Władze Miasta Krosna zgłosiły akces do organizacji Mistrzostw Świata w Lataniu Precyzyjnym – być może uda to się zrealizować jeżeli zostaną spełnione niezbędne warunki. Jednocześnie zwrócił się z prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemu jaki ma Miasto z brakiem osoby prowadzącej zajęcia w modelarni w SP nr.14 w Krośnie.

Po wystąpieniu Prezydenta Bronisława Barana głos zabrał Przewodniczący Rady Miasta Krosna Zbigniew Kubit.W krótkich słowach docenił, że to co jest robione w Klubie na przestrzeni 40 lat jest godne uznania. Pogratulował jubileuszu i życzył kolejnego „złotego jubileuszu 50 lat działalności Krośnieńskiego Klubu Seniorów Lotnictwa”, ale aby tak się stało życzył seniorom KKSL zdrowia, zdrowia ,zdrowia oraz aktywności Zarządu z Prezesem Andrzejem Ulanowskim.

Prezes Andrzej Ulanowski po części oficjalnej zaprosił wszystkich przybyłych na skromne przyjęcie przy grillu. Nadmienił ,ze spotkanie to będzie z całą pewnością okazją do licznych rozmów i wspomnień o czasach minionych.Tekst i foto Małgosia Gałuszka
319 views0 comments

Commentaires


bottom of page