top of page
  • Writer's pictureLeszek Mańkowski

80 lat WKSL - relacja Prezesa

W dniu 15 listopada odbyła się uroczystość 80 lecia powstania Warszawskiego Klubu Seniorów Lotnictwa. W gościnnej Sali klubu Aviator 1 Bazy Lotnictwa Transportowego na Okęciu spotkali się członkowie klubu i przedstawiciele najważniejszych instytucji i przedsiębiorstw lotniczych, władz samorządowych Warszawy i województwa. Sił powietrznych i mediów. Przyjechali prezesi wielu regionalnych Klubów Seniorów lotnictwa, które są zrzeszone w Radzie Seniorów Lotnictwa Aeroklubu Polskiego. Na scenie znajdowały się modele samolotu RWD-9, Spitfire’a oraz pasażerskich B-787 i An-24, przedstawiając różne okresy istnienia Klubu i różnych pokoleń jego członków. Każdy z uczestników uroczystości otrzymał torbę z wydawnictwami o historii Klubu i medal jubileuszowy .

Uroczystość rozpoczął Marsz Lotników i wprowadzenie sztandarów . Prezes Klubu Lesław Karst powitał zebranych. Odczytał też nazwiska tych co nie doczekali jubileuszu -41 członków, i zmarli w okresie ostatnich 5 lat. Zebrani uczcili ich minutą ciszy.

Goście Jubileuszu.

Uroczystość zaszczycili soją obecnością : Piotr Samson - prezes UC, Andrzej Lewandowski przewodniczący PKBWL, Mirosław Demediuk z Urzędu ds. kombatantów, płk. Robert Bajurski z DGRSZ, płk pil. Grzegorz Kułakowski z Inspektoratu Lotnictwa, płk pil. Stanisław Kondrat d-ca 1 Bazy Lotnictwa Transportowego, gen. pil. prof. Jerzy Gotowała, były d-ca Sił Powietrznych, Sławomir Potapowicz wiceprzew. Rady Warszawy, Zbigniew Czaplicki z Urzędu marszałkowskiego, prof. Witold Wiśniowski długoletni dyrektor Instytutu Lotnictwa, dr inż Artur Rusowicz prodziekan wydziału MEiL PW, Klaudiusz Dybowski z PAŻP, Jakub Bytner z PGZ, Jerzy Makula prezes Aeroklubu RP, Rafał Woźnicki prezes Aeroklubu Warszawskiego, Stanisław Tołwiński prezes Aeroklubu Wielkich Jezior, Jerzy Siatkowski prezes Aeroklubu Ziemi Wałbrzyskiej, Marek Dykas prezes Aeroklubu im. „Bodka” Mrozka w Tuszowie Narodowym, gen. pil. Roman Harmoza prezes Stow. Seniorów Lotn. Wojskowego RP, płk pil. Kazimierz Pogorzelski prezes Stowarzyszenia lotników Polskich, płk pil. Jan Urbaniak prezes stow. absolwentów Szkoły Orląt, Leszek Mańkowski prezes Rady Seniorów Lotnictwa Aeroklubu Polskiego oraz prezesi regionalnych Klubów Seniorów Lotnictwa : Barbara Bocian z Poznania, Władysław Korzonkiewicz z Bielska, Janusz Stachowicz z Lublina, Leszek Szczepaniak z Świdnika, Roman Antonowicz z Częstochowy, Jan Wiślicki z Bydgoszczy, Jerzy Zofka z Olsztyna, Edward Paterek ze Stalowej Woli, Józef Roguz z Mielca, Ryszard Szczepański dyrektor Technikum Lotniczego, Elżbieta Jeleń dyr. Szkoły Podstawowej z Radzymina, Anna Krakowska dyr. Szkoły Podst. nr 166 w Warszawie, Krzysztof Krawcewicz red. nacz. Przeglądu Lotniczego, Andrzej Dybowski z portalu Polska Mówi, i ojciec Dominik Orczykowski wieloletni kapelan lotników.

Historia powstania Klubu

Następnie prezes przypomniał jak klub powstał, jakie ma cele i perspektywy działania. W prezentacji pokazał na ilustracjach przykłady statutowych działań i dotychczasowych dokonań - głównie w zakresie upamiętniania miejsc, ludzi i wydarzeń z historii polskiego lotnictwa.

Klub powstał w 1939 r jako część struktur Aeroklubu Polskiego. Tworzyli go ludzie, którzy z początkami lotnictwa zetknęli się jako ludzie dorośli i postanowili zrzeszyć się, aby utrwalać te wspomnienia i przekazywać młodszym pokoleniom. Po przerwie spowodowanej wojną i politycznymi problemami w okresie odwilży politycznej w 1956 r reaktywowano samodzielność Aeroklubu i ponownie Klubu Seniorów Lotnictwa. W skład nowych członków Klubu weszli pionierscy piloci, piloci z I i II wojny światowej, wybitni sportowcy lotniczy, naukowcy i konstruktorzy. Powstawały też Kluby Seniorów Lotnictwa przy regionalnych Aeroklubach. Warszawski Klub Seniorów Lotnictwa usamodzielnił się w 1994 r ale pozostaje członkiem Rady Seniorów przy Aeroklubie Polskim.

Obecnie Klub liczy ok 90 członków, ale przez jego szeregi przewinęło się ok 1000 osób reprezentujących różne dziedziny lotnictwa cywilnego jak i wojskowego. Byli to i są ludzie tworzący historię polskiego lotnictwa jak np. weterani z początków lotnictwa Michał Scipio del Campo, Jan Nagórski, Ryszard Bartel, naukowcy i konstruktorzy Jan Oderfeld, Franciszek Misztal, Bronisław Żurakowski, Franciszek Janik, sportowcy Franciszek Hynek, Zbigniew Burzyński, piloci Klemens Długaszewski, Jadwiga Piłsudska Jaraczewska, Kazimierz Leski, Ryszard Witkowski, Jerzy Jędrzejewski, menagerowie Włodzimierz Wilanowski, Tadeusz Rejniak i wielu innych.

Do ważniejszych dokonań Klubu możemy zaliczyć: W 1989 r. ufundowanie tablicy pamięci na cmentarzu w Radzyminie poświęconej ofiarom zestrzelenia 3 samolotów Łoś we wrześniu 1939 r., w 2000 r ufundowanie i ustawienie na Polu Mokotowskim pomnika upamiętniającego powstanie pierwszego lotniska skąd zaczął się rozwój wszystkich jego dziedzin, odnowienie w 2006 r. grobu Stanisława Latwisa, twórcy Marsza Lotników a w 2015 nagrobka Jana Nagórskiego, pierwszego w świecie pilota latającego nad Arktyką. W 2011 na nasz wniosek nadano imię pilota Jerzego Wojnara rondu w dzielnicy Włochy a w 2015 ulicy im. gen. Ludomiła Rayskiego na Bemowie. W 2019 uczestniczyliśmy w organizacji odsłonięcia tablic pamięci Bolesława Orlińskiego na Mokotowie i prof. Franciszka Janika na Ochocie. Organizujemy regularnie wizyty rocznicowe na miejsca katastrof samolotów Ił-62, do Cierlicka i innych. Zorganizowaliśmy wiele wycieczek historycznych zagranicznych i krajowych na miejsca słynnych bitew, do najważniejszych zakładów lotniczych, muzeów oraz na pokazy.

Wydajemy publikacje poświęcone wybitnym naukowcom i menagerom. Za działalność dla utrwalania pamięci o historii lotnictwa Klub otrzymał wyróżnienia i odznaczania jak Medale Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Pro Memoria, za Zasługi dla Obronności, Zasłużonego dla Warszawy , dla Mazowsza, Aeroklubu jak tez różne dyplomy.

Odznaczenia i wyróżnienia

W kolejnym punkcie programu wręczone zostały odznaczenia państwowe, resortowe i dyplomy. Zarząd Klubu przygotował również podziękowania dla instytucji wspierających Klub. Z kolei goście przekazywali gratulacje i życzenia z okazji jubileuszu przekazując upominki i dyplomy

Z okazji 80 lecia Zarząd WKSL wystąpił z wnioskami o odznaczenia i wyróżnienia dla szczególnie aktywnych w działalności statutowej członków i współpracujących z nami szkół.

1. Odznaczenia państwowe (będą wręczone w ramach zbiorowych uroczystości w Urzędzie wojewódzkim).

1. Złoty Krzyż Zasługi Lesław Karst (po raz drugi)

2. Złoty Krzyż Zasługi Jerzy Ekner

3. Srebrny Krzyż Zasługi Andrzej Szymczak

Natomiast na uroczystości wręczono następne odznaczenia.

2. Medal PRO PATRIA przyznał Kierownik Urzędu d/s Kombatantów i osób represjonowanych Jan Kasprzyk - wręczał dyr. Mirosław Demediuk

1. Bohdan Jancelewicz

2. Jerzy Madler

3. Witold Kamocki

3. Medal Zasłużony dla obronności przyznał min MON wręczał płk Robert Bajurski, przedstawiciel DGRSZ

1. Srebrny Janusz Karolew 2. Srebrny Krzysztof Galus

4. Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Warszawy” przyznała Rada Warszawy wręczał Sławomir Potapowicz wice przewodniczący Rady Warszawy

1. Grzegorz Brychczyński 4. Zygmunt Mazan .

2. Andrzej Brzoza 5. Magdalena Nowotnik

3. Włodzimierz Danielski 6. Robert Rowiński

5. Odznaka Zasłużony dla Mazowsza „PRO MASOVIA” przyznał marszałek woj

Mazowieckiego p Adam Struzik wręczał Zbigniew Czaplicki pełnomocnik d/s. kombatantów Urzędu Marszałkowskiego

1. Warszawski Klub Seniorów Lotnictwa

2. Szkoła podstawowa nr 1 im ppłk pil Mariana Pisarka w Radzyminie.

3. Roman Wożniak

6. Wyróznienia Aeroklubu Polskiego wręczał prezes Aeroklubu Jerzy Makula

1. Lidia Kosk srebrna odznaka za Zasługi dla Aeroklubu (po raz drugi)

2. Grzegorz Jendruszczak Dyplom Honorowy Aeroklubu.

7. Wystąpiliśmy również o przyznanie medali Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, przyznawane obecnie po przerwie przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ale tu też nie można ich było wręczyć, bo nie zostały jeszcze wykonane same medale. Zostaliśmy upoważnieni do przekazania informacji o ich przyznaniu a wręczenie odbędzie się później jak medale będą gotowe.

Otrzymali je:

1. Marian Nowotnik

2. Technikum Lotnicze im Bohaterów Narwiku

3. Szkoła Podstawowe nr 1 im ppłk pil. Mariana Pisarka w Radzyminie

8. Odznaczenie honorowe WKSL „Uskrzydlona Szachownica” wręczał prezes WKSL: 1 Andrzej Szymczak

9. Dyplomy uznania dla członków WKSL

1. Tadeusz Tekieli oraz za 90 lecie urodzin

2. Krzysztof Śledziewski 5. Roman Sajnaga

3. Roman Dubicki 6. Józef Ignasiak

4. Alicja Lubowiecka 7. Krzysztof Wierszewski z 1 bazy

10. Dyplomy podziękowania dla instytucji wspomagających WKSL -grawerton. Wręczał gen pil prof. Jerzy Gotowała i prezes WKSL

1. 1 Baza Lotnictwa transportowego, 5. Airbus Poland,

2. PLL LOT 6. PAŻP

3. Instytut Lotnictwa 7. Technikum lotnicze nr 9

4. Wydział MEiL PW

11. Nowi członkowie Klubu otrzymali legitymacje członkowskie:

1. Łukasz Turkowski,

2. Mariusz Nawrocki

Prezentacje zdjęć i filmów

Podczas przerwy na posiłek zebrani oglądali też wystawę zdjęć historycznych oraz z najnowszych wydarzeń i aktywności Klubu.

Po przerwie zaprezentowano film z ciekawych pokazów lotniczych samolotów historycznych i współczesnych, które odbyły się w Szwajcarii. Z kolei p. Mariusz Hercog, uczestnik lotu samolotem An-2 w 2019 r do Japonii, który powtarzał trasę lotu Bolesława Orlińskiego z 1927 r, przedstawił relację z tego lotu opowiadając o licznych przygodach ilustrując ją zdjęciami i filmami.

Zapraszam również do obejrzenia wywiadu z Ryszardem Witkowskim:Relację przestawił Lesław Karst - prezes WKSL

UWAGA! Zdjęcia z uroczystości wykonane przez Andrzeja Amerskiego znajdują się w poprzedniej relacji

255 views0 comments

Comments


bottom of page