top of page

A P E L do środowiska Klubów Seniorów Lotnictwa w Polsce

U progu ROKU STULECIA POLSKIEGO LOTNICTWA, za pośrednictwem Krajowej Rady Seniorów Lotnictwa, zwracam się do wszystkich, którym bliską pozostaje nasza skrzydlata historia, o wsparcie w dziele jej popularyzacji. Jestem autorem ośmiu tytułów wydanych na przestrzeni lat 1982-2017 książek o tematyce lotniczej.

Pierwsze cztery ukazały się w oparciu o umowy wydawnicze określające warunki pełnej partycypacji w kosztach edytorskich przez wydawnictwa (i nawet jakieś skromne honorarium autorskie jeszcze się trafiło). Po transformacji, prawa autorskie trzeba egzekwować na drodze sądowej, bo prywatni wydawcy działają wyłącznie w oparciu o uzyskanie ze swej działalności możliwie największego zysku. Powszechną formą „wynagradzania” autorów za ich pracę stało się oferowanie większej lub mniejszej (ale raczej to drugie) ilości tzw. egzemplarzy autorskich wydanej książki. Też jednak realizowane zwykle dopiero po… rozsprzedaniu choć części nakładu. Do wielkiej rzadkości należą przypadki, kiedy trafi się edytor-fantasta, będący sympatykiem lotnictwa, który skłonny jest skalkulować wydanie tytułu po kosztach własnych, czyli z symbolicznym zyskiem.

Cztery ostatnio wydane książki mogły trafić do czytelników tylko dzięki temu, że po pierwsze… zrezygnowałem z honorarium autorskiego, (a odwrotnie, wpłaciłem edytorowi własną gotówkę), po drugie – pozyskałem sponsorów skłonnych za określoną sumę zamieścić w książkach swoje reklamy, a po trzecie wreszcie – w odniesieniu do dwóch ostatnich tytułów – znalazłem wydawnictwo, choć wyspecjalizowane… muzycznie, to jednak prócz nut skłonne wydrukować też lotnicze teksty i takież zdjęcia.

Największą przeszkodą w popularyzacji książek lotniczych okazała się ich… dystrybucja. W latach poprzednich inny był system kolportażu książek, prostszy sposób zwrotu tytułów zalegających półki. Dziś większość księgarń zamawia w składnicach głównie chodliwe książki… kucharskie, sensacyjne czy ujawniające tajniki z życia tzw. sfer. Wolą nie ryzykować kłopotów ze zbytem, gdyż grono ludzi spoglądających z góry na pełzających po ziemi bliźnich jest stosunkowo ograniczone

Cenną okazała się pomoc kolegów-lotników, którzy w aeroklubach: Częstochowskim, Gliwickim, Krakowskim, Lubelskim, Poznańskim, Wrocławskim i Zamojskim, zainicjowali zbiorowe rozprowadzenie ostatnio wydanej książki pt. Siadanie z wiatrem i inne opowiadania Trochę mniej aktywności wykazały Kluby Seniorów Lotnictwa, bo tylko w Bielsku-Białej, w Świdniku i w marginalnym zakresie w Toruniu, książka ta trafiła do rąk czytelników.

Zwracam się więc z apelem do Krajowej Rady Seniorów Lotnictwa o wsparcie w dotarciu do wszystkich Klubów Seniorów Lotnictwa z propozycją podjęcia zbiorowych zamówień określonej ilości dwóch tytułów – Ochota na latanie i inne opowiadania oraz Siadanie z wiatrem i inne opowiadania. Są one dostępne w Wydawnictwie „Polihymnia” Sp. z o.o. ul. Deszczowa 19 – 20-832 Lublin – tel (81) 746-97-17 – e-mail: poczta@polihymnia.pl Przy zbiorowych zamówieniach wydawca udziela znacznego rabatu w stosunku do detalicznej ceny zbytu – 25 zł. Warto też przypomnieć, że popularyzacja historii polskiego lotnictwa jest jednym ze statutowych obowiązków KSL.

Z wyrazami szacunku autor – Tadeusz Karol Chwałczyk, członek Bielskiego KSL

56 views1 comment

1 Comment


Teofil Lenartowiczl
Teofil Lenartowiczl
Jan 10, 2018

Ponieważ niektórzy uważają,

Że marzenia się spełniają,

Więc ja także chcę pomarzyć,

Co się tutaj może zdarzyć.

Chcę by wszystkie samoloty,

Tu odbyły swoje loty

I spisały swe wspomnienia,

By uniknąć zapomnienia.

Jak się z nimi obchodzono,

Co w powietrzu im robiono,

Jak kazano im startować,

Czy nie mamy co żałować?

Czy mechanik tak się starał,

Że oleju im nie nalał?

Niech zapiszą co przeżyli,

Kiedy razem z nami byli.

Like
bottom of page