top of page
  • Writer's pictureLeszek Mańkowski

Nagroda "Dla Dobrego Wychowania" dla Lubelskiego KSL

W województwie lubelskim działa Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo. W 2016 roku została ustanowiona nagroda "Dla Dobrego Wychowania" w pięciu kategoriach, między innymi "dla instytucji wspierających Dobre Wychowanie" - urzędów, mediów, parafii itp. Nasz Klub Seniorów współpracuje ze szkołami noszącymi imiona związane z lotnictwem, przez uczestniczenie w uroczystościach i innych imprezach szkolnych, wciąganiu uczniów do naszych działań - m. in. zapalanie zniczy w Święto Zmarłych na grobach lotników, nagradzaniu uczniów, a główną nagrodę stanowi "Statuetka Ikara" dla najlepszego  ucznia Szkoły. Zostaliśmy zgłoszeni do tej nagrody przez dyr. Gimnazjum im. płk pil. Wojciecha Kołaczkowskiego w Pliszczynie - Panią Annę Krzyżanowską. Pliszczyn leży przy granicy administracyjnej Lublina i był niegdyś majątkiem Kołaczkowskich.1. Po otrzymaniu nagrody Władysław Bubień dziękował za wyróżnienie. W tle stoi zespół Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie który uświetniał śpiewem uroczystość, a od lewej stoją: wiceprzewodnicząca Fundacji uzasadniająca przyznanie nagrody, osoba prowadząca, trójka naszych przedstawicieli i przewodniczący Kapituły prof. KUL ks. Adam Rybicki


2. Przed prezentacją nagrodzonych wyświetlano planszę z nazwą nagradzanego


3. Tak wygląda metalowa plakietka w etui będąca nagrodą

4. Na zdjęciu - w oczekiwaniu na rozpoczęcie uroczystości siedzą: Władysław Bubień - prezes ALb, Anna Krzyżanowska - wnioskodawczyni, Janusz Stachowicz prezes KSL i Wanda Brzyska - członek kadry spadochronowej Polski, prof. chemii UMCS

82 views0 comments
bottom of page