top of page
  • Writer's pictureLeszek Mańkowski

Ryszard WITKOWSKI. Biogram i data pogrzebu

Ryszard Witkowski urodził się 9 maja 1926 roku w Milanówku. Młodość zabrała mu wojna. Jednak uczestniczył czynnie w działalności konspiracyjnej. Był członkiem Narodowej Organizacji Wojskowej (1941-42) i Armii Krajowej (1942-45). Uczestniczył w przyjmowaniu zrzutów lotniczych . Był w załodze magazynu broni w lasku Pondra ale w dniu jego zniszczenia przez Niemców szczęśliwie nieobecny. Za działalność w kraju odznaczony Krzyżem Partyzanckim (1996 ), a w Londynie (1980) Krzyżem AK i Medalem Wojska. W latach 1949-55 represjonowany przez UB. Aresztowany a następnie pozbawiony prawa pracy i działalności w wyuczonym zawodzie. Za pomoc Żydom podczas wojny wyróżniony w 1993 tytułem „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata” i honorowym obywatelstwem Państwa Izrael a w kraju (w 2009) odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Mgr inż. pil. Ryszard WITKOWSKI

Od młodości związał się z lotnictwem. Studiował w Szkole Inżynierskiej Wawelberga i Rotwanda w Sekcji Lotniczej i Wydziale Lotniczym Politechniki Warszawskiej, którą ukończył jako mgr inż. lotnictwa. W czasie studiów był członkiem Studenckiego Koła Lotniczego w ramach którego szkolił się w Rzadkowie na pierwszym powojennym turnusie a potem stopniowo w ramach Aeroklubu zdobywał kolejne uprawnienia lotnicze. Uczestniczył w zawodach i uzyskał kolejno odznaki szybowcowe do złotej z 3 diamentami włącznie. Działacz sportów lotniczych, wieloletni członek władz aeroklubowych, w czasie „odwilży” w 1956 r. członek komisji restytucyjnej Aeroklubu RP. Aktywnie uczestniczył w organizacji śmigłowcowych mistrzostw świata w Polsce i innych krajach. Międzynarodowy sędzia sportów lotniczych. W latach 1981-83 członek Międzynarodowej Komisji Śmigłowcowej FAI w Paryżu i jej wiceprezydent.

W 2017r. otrzymał Złoty Medal Wiropłatowy Międzynarodowej Federacji Lotniczej .

Z Aeroklubem związany też jako senior. Będąc organizatorem i prezesem Rady Seniorów Lotnictwa Aeroklubu Polskiego, zrzeszającego lokalne Kluby Seniorów Lotnictwa .


W latach 1949 i 55-86 pracował w Instytutu Lotnictwa w Warszawie, jako pilot doświadczalny. Przeszedł szkolenie jako jeden z pierwszych w Polsce na śmigłowcach w Świdniku. Latał na pierwszych polskich śmigłowcach GIL i BŻ-4 Żuk Śmigłowce stały się jego specjalnością lotniczą i stał się w tej dziedzinie autorytetem . Realizował próby i wprowadzał śmigłowce do eksploatacji w agrolotnictwie. Szkolił pilotów śmigłowcowych w Kętrzynie, w lotach agro. Sam też realizował te usługi w kraju i zagranicą, w Afryce, Libii i Nigerii. Zagranicą latał też w Indonezji, USA, Kanadzie, b. ZSRR i krajach skandynawskich. W latach 1990-92 był konsultantem w Głównym Inspektoracie Lotnictwa Cywilnego. Publicysta i autor wielu opublikowanych w kraju i zagranicą artykułów i książek o wiropłatach. Tłumacz lotniczej literatury technicznej

i biografii wielkich lotników. Niezależny ekspert lotniczy. W latach 1990-97 biegły sądowy ds. wypadków lotniczych.


Działacz w wielu organizacjach i stowarzyszeniach. Długoletni wiceprezes Warszawskiego Klubu Seniorów Lotnictwa. Podczas działalności w Klubie Seniorów inicjował i organizował w 1989 r. prace dla umieszczenia tablicy pamięci zestrzelonych w 1939 r. trzech samolotów polskich w Radzyminie. w 2000 r. prace przy budowie głazu-pomnika dla upamiętnienia powstania pierwszego lotniska na Polu Mokotowskim. Przygotowywał materiały historyczne o tym lotnisku do wydawnictw i konferencji historycznej w 2001 i 2011 r., prowadził prelekcje o działaniach lotnictwa polskiego w II wojnie światowej, współpracował przy odnowie nagrobka Stanisława Latwisa -autora muzyki do hymnu lotników.

Założyciel i wieloletni prezes Klubu Pilotów Doświadczalnych, członek założyciel Krajowej Rady Lotnictwa i Polskiego Stowarzyszenia Wiropłatowego.

Był ciągle aktywny, szczególnie w upamiętnianiu lotnictwa polskiego, między innymi poprzez wywiady filmowe i artykuły w wielu lotniczych czasopismach.Za swoją wszechstronną działalność wielokrotnie był nagradzany i odznaczany. Otrzymał: Krzyż partyzancki 1996, Krzyż AK, Krzyż Komandorski OOP 2009, Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata 1993, Brązowy, Srebrny i Złoty Medal za zasługi dla obronności, Złotą Syrenkę za Zasługi dla Warszawy 2009, Medal Pro Patria 2014, Medal Opiekun miejsc pamięci narodowej 2019, Złotą odznakę szybowcową z 3 diamentami, Złote odznaki za zasługi dla Aeroklubu, Medal Tissandiera nadany przez FAI, Złoty Medal Wiropłatowy Międzynarodowej Federacji Lotniczej 2017, Błękitne Skrzydła, Złotą Lotkę i wiele wiele innych.

Zmarł w Warszawie, 13 marca 2022 roku, przeżywszy 95 lat.

Cześć Jego Pamięci!


Pogrzeb naszego nieodżałowanego Prezesa Honorowego Rady Seniorów Lotnictwa odbędzie się 23 marca, we środę, o godzinie 14.00 w kaplicy św. Karola Boromeusza na warszawskich Powązkach (cywilnych), ul. Powązkowska 14.
47 views0 comments

Comments


bottom of page