top of page
  • Writer's pictureLeszek Mańkowski

Urodziny Tadeusza WALI

W imieniu seniorów składam na ręce Jubilata serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności!


11 views0 comments
bottom of page