top of page
  • Writer's pictureLeszek Mańkowski

Zarys lotniczego szkolnictwa wojskowego II RP

W miesiąc, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w listopadzie 1918 r. ub. XX wieku na warszawskim lotnisku na Polu Mokotowskim, otworzyła swoje podwoje Wojskowa Szkoła Lotnicza. Jesienią 1919 r. została przeniesiona do Krakowa, wchodząc w skład I Szkoły Pilotów, która otrzymała nazwę I Niższej Szkoły Pilotów.Dalsze zmiany w procesie

nauczania lotniczego skutkowały przeniesieniem I Niższej Szkoły Pilotów do Bydgoszczy,

gdzie 1 grudnia 1920 r. doszło do połączenia krakowskiej z francuską szkołą pilotażu.

przeniesionej z Dęblina. Oprócz Bydgoszczy, działały ośrodki edukacyjne przyszłych kadr

dla polskiego lotnictwa w Dęblinie i Grudziądzu.

Na funkcjonującą szkołę w Bydgoszczy, przemianowaną na Centrum Wyszkolenia

Podoficerów Lotnictwa (luty 1920) składały się Szkoła Podoficerów Pilotów ze Szkołą

Podoficerów Mechaników Lotników.

7 sierpnia 1930 r. minister spraw wojskowych swoim rozkazem Ldz. 8635/30 powołał do

życia Szkołę Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich (SPLdM) w Bydgoszczy. Miała

zapewnić kształcenie chłopców w przedziale wiekowym 16 – 19 lat z ukończoną szkołą

podstawową. Oficerem wyznaczonym do tego zadania był dowódca eskadry szkolnej Szkoły

Podoficerów Mechaników Lotniczych w Bydgoszczy (SPML) kpt. pil. Adam Zaleski.

Pierwszy kurs SPLdM dla 111 uczniów rozpoczął się 1 listopada 1930 roku.

W 1938 roku, w uwagi na zagrożeniem Polski ze strony Niemiec, ówczesne władze wojskowe

zdecydowały się na organizację nowego ośrodka szkolenia personelu lotniczego w

południowej części kraju - wybór padł na Krosno. W październiku 1938 całą kadrę i sprzęt

dyslokowano do Krosna. W ślad za przeprowadzką szkoły z Bydgoszczy do Krosna,

przeniesiono także jej zapasowe lotnisko z Sobiejuch koło Żnina do Moderówki położonej

przy drodze wiodącej z Krosna do Jasła. Wokół lotniska w Krośnie zbudowano

pomieszczenia, m.in. dowództwa, kasyno, izby chorych, kwatery dla podoficerów,

instruktorów i uczniów, sale wykładowe, kuchnie, laboratoria, warsztaty elektro- i

radiomechaników oraz strzelców radiotelegrafistów oraz hangary.

I właśnie o historii szkoły, która funkcjonowała w nowej lokalizacji od listopada 1938 do

wybuchu II wojny światowej opowie autor książki "Szkoła Podoficerów Lotnictwa dla

Małoletnich. Krosno 1938-1939" Janusz Kubit. Na spotkanie w Krośnieńskim Klubie

Seniorów Lotnictwa autor przygotował okolicznościowe pocztówki. Ponadto przewidziana

jest możliwość nabycia książki z autografem autora.

Dodajmy, że oficjalna premiera książki miała miejsce w dniu 15 listopada 2019 w

Spółdzielczym Domu Kultury Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Serdecznie zapraszamy Wszystkich zainteresowanych historią lotnictwa na spotkanie w dniu 5 grudnia 2019 godz. 17,00 do Sali Historii i Tradycji KKSL / szczegóły na plakacie.


W imieniu Zarządu KKSL im. gen. pil. Ludomiła A. Rayskiego – Zygmunt Bąk, sekretarz

33 views0 comments

Kommentare


bottom of page