top of page
  • Writer's pictureLeszek Mańkowski

„Lulas” Idzikowski nad Atlantykiem

13 lipca 2019 upływa 90 lat od pionierskiej drugiej próby przelotu Atlantyku ze wschodu na zachód przez polskich lotników, zakończonej tragiczną śmiercią mjr. pil. Ludwika Idzikowskiego.


Mjr pil. Ludwik Idzikowski

Wprawdzie Charles Lindbergh dokonał już tego wyczynu w dniach 20-21 maja 1927, lecąc ze Stanów Zjednoczonych do Francji, jednakże próby odbycia drogi w kierunku przeciwnym do wiatrów do tej pory kończyły się katastrofami. Przypomnijmy zatem, w 90 rocznicę dramatycznego, okupionego śmiercią „Lulasa” Idzikowskiego historię owych polskich pionierskich lotów, których upamiętnienie odnajdujemy w artykułach pt. „Lulas Idzikowski nad Morzem Atlasa” opublikowanych w ILM „Aeroplan”, dostępnych pod adresem www.lotnisko-krosno.com.pl w zakładce Artykuły.

Źródło: KKSL im. gen. pil. Ludomiła A. Rayskiego

93 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page